Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

25 października 2021r zostało zawarte porozumienia w sprawie współpracy edukacyjno-wychowawczej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Gminą Nowa Sól.
Strony porozumienia, działają na podstawie przysługującym im uprawnień, wyrażają zgodną wolę podjęcia współpracy mającej na celu:

1.Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych skierowanych do uczniów do uczniów, dla których Gmina Nowa Sól – Miasto jest organem prowadzącym oraz nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów Instytutu Matematyki, z udziałem pracowników Wydziału Oświaty w Nowej Soli.
2.Wymianę wiedzy oraz doświadczeń, które przyczyniają się do popularyzacji nauki i kultury matematycznej oraz rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich, nauczycieli, doktorantów oraz studentów w zakresie edukacji matematycznej.

Treść porozumienia

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa