Sprawy społeczne

Przemoc domowa

Grupa wsparcia dla kobiet

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia , która jest dedykowana:

– dla kobiet powyżej 18 r.ż. zamieszkujących na terenie miasta Nowa Sól,

– dla kobiet, które kiedykolwiek w życiu doznały krzywdy lub przemocy (ze strony bliskiej osoby lub obcej),

– dla kobiet, które cenią sobie rozwój osobisty i są gotowe na zmianę,

– dla kobiet, które chcą zmieniać perspektywę i zdobywać nowe umiejętności,

– dla kobiet, które chcą zrozumieć i polubić swoje własne emocje (nawet te najtrudniejsze), a także zrozumieć emocje swoich najbliższych (również te najtrudniejsze J ),

– dla kobiet, które chcą nauczyć się dbać o własne potrzeby,

– dla kobiet, dla których liczy się samorozwój,

– dla kobiet, które chcą nauczyć się nowych umiejętności (asertywności, wyznaczania granic, poznać swoje potrzeby, dbania o swoje piękno, dbania o swoich najbliższych).

Grupa spotyka się raz w miesiącu i ma charakter otwarty. Można w każdym momencie zrezygnować z udziału, a także w każdym momencie dołączyć.

Miejsce:  Punkt konsultacyjny, ul. Jaracza 1 w Nowej Soli.

Prowadząca:

Ewa Boś – specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy socjalnej i pracy z rodziną.

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla osób doznających przemocy i ich rodzin

We wrześniu 2022 r. uruchomiliśmy bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz ich bliskich. Fundacja na Rzecz Pomocy Rodzinie i Rozwoju Osobistego z siedzibą przy ul. Zielonogórska 63 C w Nowej Soli, udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie pod numerami tel. 501 232 578 lub 668 106 976.

POMOC W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH NA TERENIE MIASTA

Oferta pomocy w Naszych Punktach Konsultacyjnych przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli. Punkty działają stacjonarnie od poniedziałku do piątku, a także pod numerem tel. 68/ 4590390, e-mail: liniawsparcia@nowasol.pl

ZAPRASZAMY na:

 • konsultacje socjalne i rodzinne,
 • porady prawne,
 • mediacje rodzinne,
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców,
 • konsultacje terapeuty uzależnień,
 • konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży.

Gminny program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023 – 2027

Zespół Interdyscyplinarny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli
ul. Staszica 1D
tel. 68 506 63 24

Prezydent Miasta Nowa Sól we wrześniu 2023 r. powołał nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Członkami Zespołu są przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzać będą do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu. poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowanie procedur oraz standardów.

Skład zespołu:

Przewodniczący: Danuta Gajgiel, Specjalista Pracy Socjalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli

Wiceprzewodniczący: Gabriela Juncewicz, Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Nowej Soli

Sekretarz: Emilia Papież – Kurator Zawodowy I ZKSS, Sąd Rejonowy w Nowej Soli

Członkowie:

 • Anna Kowalczuk, Kurator zawodowy II ZKSS, Sąd Rejonowy w Nowej Soli
 • Małgorzata Łuczyńska –  Pielęgniarka Środowiskowa „Szpitala w Nowej Soli „Ars Medica Bis”
 • Adam Wachowski – Komenda Powiatowa Policji
 • Paweł Zapeński – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli
 • Katarzyna Lorenz – Wiceprezes Fundacji na Rzecz Rodziny i Rozwoju Osobistego w Nowej Soli
 • Katarzyna Wojciechowska, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli

Przyjdź,

 • jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,
 • jeśli Twój partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich – Ratuj się ! Nie wstydź się! Szukaj pomocy! Prawo stoi po Twojej stronie!
 • jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o przemocy w rodzinie możesz skorzystać z księgozbioru wiedzy o przemocy domowej. Dysponujemy bogatą literaturą oraz czasopismami.

Pamiętaj,

 • przemoc nie kończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Szukając wyjścia z sytuacji przemocy, stwarzamy szansę dla siebie oraz całej rodziny.
 • czujesz, że potrzebujesz wsparcia i pomocy, wstydzisz się przyjść i porozmawiać o tym osobiście, zadzwoń.


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa