Sprawy społeczne

Przemoc w rodzinie

POMOC W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH NA TERENIE MIASTA

Oferta pomocy w Naszych Punktach Konsultacyjnych przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli. Punkty działają stacjonarnie od poniedziałku do piątku, a także pod numerem tel. 68/ 4590390, e-mail: liniawsparcia@nowasol.pl

ZAPRASZAMY na:

 • konsultacje socjalne i rodzinne,
 • porady prawne,
 • mediacje rodzinne,
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców,
 • konsultacje terapeuty uzależnień,
 • konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowa Sól na lata 2021-2024

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli
ul. Staszica 1D
tel. 68 506 63 24

Prezydent Miasta Nowa Sól zarządzeniem NR 0050.1.0169.2011 z dnia 26 października 2011 roku powołał  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Członkami Zespołu są przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzać będą do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu. poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowanie procedur oraz standardów.

Skład zespołu:

Przewodniczący: Danuta Gajgiel, Specjalista Pracy Socjalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli

Wiceprzewodniczący: Gabriela Juncewicz, Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Nowej Soli

Sekretarz: Katarzyna Wojciechowska, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli

Członkowie:

 • Anna Kowalczuk, Kurator zawodowy II ZKSS, Sąd Rejonowy w Nowej Soli
 • Brygida Bubel  –  Pielęgniarka Oddziałowa Działu Dziecięcego Szpitala w Nowej Soli
 • Marek Drgas – Asystent Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji
 • Aneta Wojciechowska – Kurator Zawodowy I ZKSS, Sąd Rejonowy w Nowej Soli
 • Małgorzata Karimow – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli

Przyjdź,

 • jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,
 • jeśli Twój partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich – Ratuj się ! Nie wstydź się! Szukaj pomocy! Prawo stoi po Twojej stronie!
 • jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o przemocy w rodzinie możesz skorzystać z księgozbioru wiedzy o przemocy domowej. Dysponujemy bogatą literaturą oraz czasopismami.

Pamiętaj,

 • przemoc nie kończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Szukając wyjścia z sytuacji przemocy, stwarzamy szansę dla siebie oraz całej rodziny.
 • czujesz, że potrzebujesz wsparcia i pomocy, wstydzisz się przyjść i porozmawiać o tym osobiście, zadzwoń.

POMOC W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH NA TERENIE MIASTA

Oferta pomocy w Naszych Punktach Konsultacyjnych przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli. Punkty działają stacjonarnie od poniedziałku do piątku, a także pod numerem tel. 68/ 4590390.

ZAPRASZAMY na:
– konsultacje socjalne i rodzinne, – porady prawne,
– mediacje rodzinne,
– konsultacje psychologiczne dla rodziców,
– konsultacje terapeuty uzależnień,
– konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie,
– zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży.

UCHWAŁA NR XXXIX/298/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowa Sól na lata 2017- 2020.

GPPP-2017-2020

pobierz Uchwałę

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa