Sprawy społeczne

Przemoc w rodzinie

Grupa wsparcia dla kobiet

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia , która jest dedykowana:

– dla kobiet powyżej 18 r.ż. zamieszkujących na terenie miasta Nowa Sól,

– dla kobiet, które kiedykolwiek w życiu doznały krzywdy lub przemocy (ze strony bliskiej osoby lub obcej),

– dla kobiet, które cenią sobie rozwój osobisty i są gotowe na zmianę,

– dla kobiet, które chcą zmieniać perspektywę i zdobywać nowe umiejętności,

– dla kobiet, które chcą zrozumieć i polubić swoje własne emocje (nawet te najtrudniejsze), a także zrozumieć emocje swoich najbliższych (również te najtrudniejsze J ),

– dla kobiet, które chcą nauczyć się dbać o własne potrzeby,

– dla kobiet, dla których liczy się samorozwój,

– dla kobiet, które chcą nauczyć się nowych umiejętności (asertywności, wyznaczania granic, poznać swoje potrzeby, dbania o swoje piękno, dbania o swoich najbliższych).

Grupa spotyka się raz w miesiącu i ma charakter otwarty. Można w każdym momencie zrezygnować z udziału, a także w każdym momencie dołączyć.

Miejsce:  Punkt konsultacyjny, ul. Jaracza 1 w Nowej Soli.

Prowadząca:

Ewa Boś – specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy socjalnej i pracy z rodziną.

Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – praca z rodziną

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – praca z rodziną”, które odbędzie się 6 – 7 marca 2023r. w Nowosolskim Domu Kultury,ul. Piłsudskiego 49

Szkolenie adresowane jest do osób i instytucji (z terenu miasta Nowa Sól ) realizujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie miasta Nowa Sól, szczególnie:

 • przedstawicieli oświaty,
 • przedstawicieli policji,
 • przedstawicieli służby zdrowia,
 • przedstawicieli Komisji RPA,
 • organizacji pożytku publicznego,
 • przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • kuratorów zawodowych i społecznych.

Program szkolenia:

6 marca w godzinach 9.00 – 15.00

Przemoc w związku – źródła, sytuacja psychologiczna, interwencja, pomoc

 1. Źródła przemocy – 1 godz. dydaktyczna

Przekazane zostaną informacje nt. teorii tłumaczących powstawanie przemocy w związku, mitów i stereotypów sprzyjających wystąpieniu przemocy domowej. Wyjaśnione zostaną mechanizmy stawania się sprawcą przemocy.

 1. Sytuacja psychologiczna w rodzinie z problemem przemocy – 2 godz. dydaktyczne

Przekazana zostanie odpowiedź na dwa podstawowe pytania – „dlaczego jak kocha to krzywdzi” i „dlaczego jak cierpi to nie odchodzi”.

 1. Interwencja w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie – 2 godz. dydaktyczne

Zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące realizacji procedury „Niebieskiej Karty” z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie o policji i żandarmerii wojskowej.

 1. Praca z osobą doznająca i osobą stosującą przemoc – 3 godz. dydaktyczne

Zajęcia w dwóch grupach (2 grupy warsztatowe) z wykorzystaniem dialogu motywującego – poszukiwanie motywacji do zmiany, jak rozmawiać z osobą doznającą przemocy? Jak rozmawiać z osobą stosującą przemoc?

7 marca w godzinach 9.00 – 14.30

Przemoc wobec dzieci – jak rozpoznać i reagować

Przemoc wobec dzieci – 2 godz. dydaktyczne

Zdefiniowany zostanie problem przemocy wobec dzieci. Omówione zostaną przykłady zachowań krzywdzących w każdej z form przemocy: fizycznej, psychicznej (emocjonalnej), seksualnej i zaniedbania. Omówione zostaną krótko- i długoterminowe konsekwencje doznawania przemocy. Zaprezentowane zostaną symptomy (objawy), które mogą świadczyć o tym, że nieletni doznaje przemocy.

Jak rozpoznać, że dziecko doświadcza przemocy? – 1 godz. dydaktyczna

Wskazane zostaną podstawowe informacje niezbędne do przeprowadzenia diagnozy dziecka. Na co ma zwracać uwagę w kontakcie z nieletnim (zachowanie, wypowiedzi, ubiór, reakcja na inne osoby, itp.

Jak reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka? Jak reagować kiedy podejrzewamy, że dziecko jest krzywdzone w rodzinie? – 2 godz. dydaktyczne

Ww. zagadnienia zostaną połączone z uwagi na wspólny element jakim jest reakcja na przemoc wobec dziecka – zarówno w sytuacji bycia bezpośrednim świadkiem krzywdzenia jak i w sytuacji kiedy obserwujemy symptomy, które mogą świadczyć o tym, ze dziecko jest krzywdzone. Omówione zostaną także zasady uruchamiania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy wobec nieletniego, w tym wszczęcie i prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”. Udzielona zostanie odpowiedź na pytanie: „jak rozmawiać z dzieckiem, co do którego mamy podejrzenie, że doznaje przemocy”?

Jak rozmawiać z rodzicami kiedy zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc wobec dziecka? – 2 godz. dydaktyczne

Omówione zostaną zasady kontaktu z rodzicem stosującym/rodzicami stosującymi przemoc wobec swojego dziecka (kto powinien rozmawiać z rodzicem, kiedy, w jakich warunkach). Zaprezentowane zostaną przykłady wypowiedzi, które można wykorzystać podczas rozmowy z rodzicem, co do którego istnieje podejrzenie, że krzywdzi swoje dziecko. Zaprezentowane zostaną i wykorzystane w przykładach elementy Dialogu Motywującego.

Prowadzący:

Dorota Jaszczak – Kuźmińska: mgr resocjalizacji, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej, terapeutka motywującą, uczestniczka szkoły psychoterapii integratywnej. Od 27 lat pracująca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierownik działu programów lokalnych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie.

Katarzyna Michalska – Od 25 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym. obecnie w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie. Współorganizatorka pierwszych w Polsce kampanii edukacyjnych poświęconych problematyce przemocy. Współautorka przepisów prawa w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Terapeuta Motywujący i konsultant w Telefonie Zaufania prowadzonym przez Specjalistyczną Poradnię Rodziną. Wykładowca prowadzący szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Gabriela Juncewicz: Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Nowej Soli, członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Soli.

*podczas szkolenia przewidziane są przerwy oraz zaświadczenia dla uczestników szkolenia.

Zapisy pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1tTbQd2jeN6bxobhNXk2aRmN8BmoLxk4cYRyxh5dqF04/edit

Szkolenie: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty

Szkolenie odbędzie się 13 grudnia 2022r. w godzinach 9.00 – 14.00  na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, ul. Północna 2

Szkolenie adresowane jest do osób i instytucji realizujących działania w zakresie procedury Niebieskiej Karty na terenie miasta Nowa Sól, szczególnie: przedstawicieli oświaty, przedstawicieli policji, przedstawicieli służby zdrowia, przedstawicieli Komisji RPA, organizacji pożytku publicznego, przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorów zawodowych i społecznych.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

1.     Czym jest i do czego służy procedura „Niebieskie Karty” – założenia, idea, cele, zasady pracy interdyscyplinarnej w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadania wynikające z przepisów prawa.

2.     Najczęściej popełniane błędy w realizacji procedury – jakie są nasze oczekiwania wobec procedury, a jakie naszych klientów. Procedura „Niebieskie Karty” – a procedury karne. Moja postawa wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

3.     Różnice między działaniami interwencyjnymi, a pomocowymi – czym jest interwencja, czym pomoc, podobieństwa i różnice, odmienne cele, odpowiedź na pytanie w jakiej jestem roli. Proces zmiany postawy.

4.     Kontakt z osobami krzywdzonymi i stosującymi przemoc – jak rozmawiać by nawiązać kontakt.

5.     Czy osoby doznające przemocy „nie chcą” zmiany w swoim życiu ?

6.     Jakie są formy pomocowe w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie miasta i powiatu nowosolskiego.

Podczas szkolenia planowane są przerwy kawowe oraz lunch.

Forma szkolenia :  warsztat, ćwiczenia, wykład.

Szkolenie jest bezpłatne i całkowicie finansowane z Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Zaświadczenia: po ukończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapisy do dnia 8 grudnia br. pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1Kn1ZfwplDXBqBR9RyKwLi3Cw53gxXS3XFn1yT2DaFI8/edit

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 68/ 459 03 05.

Prowadzący:

Dorota Jaszczak – Kuźmińska: mgr resocjalizacji, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej, terapeutka motywującą, uczestniczka szkoły psychoterapii integratywnej. Od 27 lat pracująca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierownik działu programów lokalnych Krajowego Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie.

Gabriela Juncewicz: Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Nowej Soli, członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Soli.

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla osób doznających przemocy i ich rodzin

We wrześniu 2022 r. uruchomiliśmy bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz ich bliskich. Fundacja na Rzecz Pomocy Rodzinie i Rozwoju Osobistego z siedzibą przy ul. Traugutta 12B/ 21 w Nowej Soli, udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie pod numerami tel. 501 232 578 lub 668 106 976.

POMOC W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH NA TERENIE MIASTA

Oferta pomocy w Naszych Punktach Konsultacyjnych przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli. Punkty działają stacjonarnie od poniedziałku do piątku, a także pod numerem tel. 68/ 4590390, e-mail: liniawsparcia@nowasol.pl

ZAPRASZAMY na:

 • konsultacje socjalne i rodzinne,
 • porady prawne,
 • mediacje rodzinne,
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców,
 • konsultacje terapeuty uzależnień,
 • konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowa Sól na lata 2021-2024

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli
ul. Staszica 1D
tel. 68 506 63 24

Prezydent Miasta Nowa Sól zarządzeniem NR 0050.1.0169.2011 z dnia 26 października 2011 roku powołał  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Członkami Zespołu są przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzać będą do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu. poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowanie procedur oraz standardów.

Skład zespołu:

Przewodniczący: Danuta Gajgiel, Specjalista Pracy Socjalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli

Wiceprzewodniczący: Gabriela Juncewicz, Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Nowej Soli

Sekretarz: Katarzyna Wojciechowska, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli

Członkowie:

 • Anna Kowalczuk, Kurator zawodowy II ZKSS, Sąd Rejonowy w Nowej Soli
 • Brygida Bubel  –  Pielęgniarka Oddziałowa Działu Dziecięcego Szpitala w Nowej Soli
 • Marek Drgas – Asystent Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji
 • Aneta Wojciechowska – Kurator Zawodowy I ZKSS, Sąd Rejonowy w Nowej Soli
 • Paweł Zapeński – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli
 • Katarzynę Lorenz – Wiceprezes Fundacji na Rzecz Rodziny i Rozwoju Osobistego w Nowej Soli

Przyjdź,

 • jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,
 • jeśli Twój partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich – Ratuj się ! Nie wstydź się! Szukaj pomocy! Prawo stoi po Twojej stronie!
 • jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o przemocy w rodzinie możesz skorzystać z księgozbioru wiedzy o przemocy domowej. Dysponujemy bogatą literaturą oraz czasopismami.

Pamiętaj,

 • przemoc nie kończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Szukając wyjścia z sytuacji przemocy, stwarzamy szansę dla siebie oraz całej rodziny.
 • czujesz, że potrzebujesz wsparcia i pomocy, wstydzisz się przyjść i porozmawiać o tym osobiście, zadzwoń.

POMOC W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH NA TERENIE MIASTA

Oferta pomocy w Naszych Punktach Konsultacyjnych przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli. Punkty działają stacjonarnie od poniedziałku do piątku, a także pod numerem tel. 68/ 4590390.

ZAPRASZAMY na:
– konsultacje socjalne i rodzinne, – porady prawne,
– mediacje rodzinne,
– konsultacje psychologiczne dla rodziców,
– konsultacje terapeuty uzależnień,
– konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie,
– zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży.


Uchwała Nr XXXVI/306/20
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowa Sól na lata 2021- 2024.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most
plakat z napisem podatki i opłaty lokalne 2023
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa