Sprawy społeczne

Szybka pomoc

Nowosolskie instytucje, do których można zwrócić się o pomoc:

InstytucjaAdresNr telefonu
Komenda Powiatowa Policjiul. Północna 268 476 31 11
Komenda Straży Miejskiejul. Towarowa 268 475 77 80
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejul. Staszica 1D68 506 63 00
Środowiskowy Dom Samopomocyul. Kasprowicza 1268 475 18 99
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Nowej Soliul. Piłsudskiego 1268 459 03 05
Zespół Interdyscyplinarny w Nowej Soliul. Staszica 1D68 506 63 24
Punkt Konsultacyjno Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
ul. Jaracza 1

ul. Drzymały 4
68 459 03 90

530 577 060
SP Zakład Opieki Zdrowotnej (Szpital)ul. Chałubińskiego 768 388 21 00
Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii Psychicznej NZOZ „Spec – Med.” w Nowej Soliul. Witosa 1868 387 30 40
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinieul. Staszica 1A68 457 43 30
(całodobowy tel. interwencji kryzysowej: 800 702 222)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie)ul. Piłsudskiego 6568 411 41 40
Rejestracja: 790 227 119
Stowarzyszenie „Monar”ul. Sienkiewicza 37793 835 011
Stowarzyszenie Relacjaul. Kościuszki 24E506 804 548
Nowosolskie Stowarzyszenie Ludzi Działających na rzecz Trzeźwości w Polsce – klub Ogniwoul. Kościuszki 33507 057 931
Nowosolskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Odrodzenie”ul. Drzymały 4600 232 953
Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soliul. Moniuszki 368 458 67 30
Powiatowy Rzecznik Konsumentówul. Moniuszki 368 458 67 29
Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział III Rodzinny i Nieletnichul. Piłsudskiego 38a68 356 97 13
Prokuratura Rejonowa w Nowej Soliul. Piłsudskiego 3868 387 03 05
Fundacja na Rzecz Rodziny i Rozwoju Osobistegoul. Traugutta 12b/21501 232 578
668 106 976

Ogólnopolskie infolinie

Telefon alarmowy997 lub 112
Pogotowie Ratunkowe999
Straż Pożarna998
Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia800 120 002
Całodobowy dyżur dla osób pokrzywdzonych przestępstwem695 522 000
Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży116 111
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka800 12 12 12
Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu emocjonalnego800 70 22 22
Telefon Zaufania – Narkomania801 199 990
Telefon Zaufania – Uzależnienia behawioralne801 14 00 68
Pomarańczowa Linia dla rodziców pijących dzieci801 14 00 68
Oddział Lubuski PFRON68 422 78 00
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych22 461 60 00
Rzecznik Praw Obywatelskich800 676 676
Rzecznik Praw Pacjenta800 190 590
Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia800 392 976
Infolinia konsumencka801 440 220

Pobierz powyższe informacje w formie dokumentu PDF

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa