Sprawy społeczne

Zdrowie

Szczepienia przeciw grypie

Informujemy, że Seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia przeciwko grypie.

Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność lub pracuje z osobami o zaburzonej odporności lub ma kontakt z wieloma osobami w pracy.

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r. – tj. grupa 75+, osoby młodsze nie korzystają z nadanego uprawnienia,
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjenci:
  • zakładu opiekuńczo-leczniczego
  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • hospicjum stacjonarnego lub domowego
  • oddziału medycyny paliatywnej
 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych,
 • farmaceuci i pracownicy aptek,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
 • diagności laboratoryjni,
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni,
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne,
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,

Jeśli należysz do osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia, nie musisz prosić lekarza o receptę na szczepionkę ani umawiać się w przychodni. Wystarczy, że zgłosisz się do punktu szczepień i umówisz na termin zabiegu. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu.

W Nowej Soli szczepienia odbywać się będą w Przychodni Lekarskiej „Zdrowie”, przy ul. Kupieckiej 1, 67-100 Nowa Sól. Więcej informacji otrzymają Państwo w przychodni pod nr. tel. 683874674.

Po lewej stronie widzimy seniora w maseczce. Napis inofrmujący o akcji darmowych szczepień przeciwko grypie.

Spotkanie Edukacyjne – Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi ustanowiony przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi (Europa Donna). Jego celem jest przypominanie o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie piersi, możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz o roli wczesnego wykrywania w procesie leczenia raka piersi.
Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką walki z rakiem piersi (zarówno Panie jak i Panów) na spotkanie edukacyjne, które odbędzie się 18 października 2021r., o godz. 16:00 w „Galerii pod tekstem” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Soli, ul. Bankowa 3.
Podczas spotkania odbędzie się nauka samobadania piersi na fantomie, będzie można uzyskać informacje na temat form pomocy dla kobiet i ich rodzin, które borykają się z nowotworem piersi, a także otrzymać wsparcie od nowosolskich Amazonek, które podzielą się z nami swoimi doświadczeniami. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli, przedstawi prezentację nt. profilaktyki raka piersi. Uczestnicy spotkania będą mogli posłuchać informacji na temat działalności Nowosolskiego Stowarzyszenia Amazonek „Tęcza”, które jednocześnie zaprasza chętne osoby do współpracy w ich szeregach jako wolontariusze.
Podczas spotkania przewiduje się przerwę kawową podczas, której będzie można swobodnie porozmawiać z prelegentami i uczestnikami spotkania.

Spotkanie jest skierowane do:
– świadomych kobiet, które chcą zadbać o swoje życie i zdrowie oraz nauczyć się jak przeprowadzić samobadanie
– do kobiet, które są w trakcie diagnozy lub zostały zdiagnozowane i borykają się z rakiem piersi,
– do członków ich rodzin a także ich najbliższych.

Ponadto informujemy:
W Województwie Lubuskim Panie w wieku 50-69 mogą skorzystać z Programu Profilaktyki Raka Piersi. W ramach Programu kobiety, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej lub otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku ubiegłym, pisemne wskazania do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersi zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym mogą całkowicie za darmo skorzystać z mammografii piersi. Badanie można zrobić stacjonarnie w poniższych placówkach: 1. NZOZ Panoramix, Gorzow Wlkp. ul. Piłsudskiego 47, tel. 95 781 47 00, 729 42 80
2. New Medical Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. ul. Chemiczna 12, tel. 95 735 74 00, 531 357 400
3. NSZOZ „Diagnostyk” Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień , Zielona Góra, ul. Wazów 42, tel. 68 452 77 94; ul. Wandy 27, tel. 68 452 78 07
4. 105 Kresowy Szpital Wojskowy, Żary, ul. Domańskiego 2, tel. 68 470 79 01Na temat badania piersi można porozmawiać także ze swoim lekarzem ginekologiem. Lista gabinetów ginekologicznych:
1. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7
2. Centrum Medyczne Perinatea, Bohaterów Getta 2, 67-100 Nowa Sól
3. NZOZ ARS MEDICA BIS s.c, 1 Maja 30, 67-100 Nowa Sól
4. ALLMED Centrum Medyczne, Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
5. Gabinet Ginekologiczny lek. Sławomir Gąsior, ul. Kosmonautów 7

Nowy Mammobus z najnowszym sprzętem będzie stacjonował w Nowej Soli

Serdecznie zapraszamy Panie do udziału w bezpłatnych badań mammograficznych.  Mammobus ponownie odwiedzi Nową Sól!  Badania wykonywane będą  w dniu 12.10.2021r. na parkingu przy sklepie Intermache, ul. Matejki 16A w godzinach 9:00 – 15:00. Termin został dopisany dodatkowo ze względu na uruchomienie nowego mammobusu wyposażonego w najnowszy aparat cyfrowy (rok produkcji 2021), który został dofinansowany ze środków budżetu Państwa w ramach narodowej strategii onkologicznej.  Bezpłatne badania mammograficzne w „Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” refundowane przez NFZ przeznaczone są dla wszystkich Pań w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii (do badania nie jest potrzebne skierowanie!).

Załoga mammobusa zwraca jednak uwagę na fakt, że najbardziej oczekują Pań w wieku 50-55 lat, które jak wynika z ich doświadczenia badają się najrzadziej. Często są to kobiety aktywne zawodowo, które tłumaczą się brakiem czasu na badania.

Aby ułatwić pracę zespołu oraz zadbać o wspólne bezpieczeństwo prosimy o wcześniejszą rejestrację na badanie pod numerem telefonu (68) 41 41 411 lub online na stronie www.diagnostyk aby uniknąć kolejek i gromadzenia się Pań w jednym miejscu. Panie, którym termin badania nie odpowiada mają szansę zarejestrować się na badanie w stacjonarnej pracowni mammografii w Zielonej Górze przy ul.  ul. Wazów 42 (w budynku Polikliniki na III p.) oraz  ul. Wandy 27 (na parterze) rejestracja pod nr. Tel: (68) 452 77 94 lub (68) 452 78 07.

Szczepienia trzecią dawką przeciwko COVID-19

Informujemy, że istnieje możliwość zaszczepienia się 3 dawką przeciwko COVID- 19. Do szczepienia uprawnione są osoby, które:

 •  ukończyły 50 lat (liczone rocznikowo, a więc urodzone w 1971 roku lub wcześniej),
 • pracownicy medyczni mających stały kontakt z pacjentem
 • zaszczepieni szczepionką Pfizer po upływie 6 miesięcy od szczepienia (rejestracja od 24 września)!

Jeśli więc ktoś otrzymał drugą dawkę szczepienia 24 marca lub wcześniej, to swoje e-skierowanie na trzecią dawkę znajdzie 24 września na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Pozostałe osoby muszą poczekać na swój termin.

 • Mają poważne zaburzenia odporności. E-skierowanie otrzymały osoby, które są:

– w trakcie leczenia przeciwnowotworowego

– po przeszczepach narządów,  przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne

– po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat

– z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge’a, zespół Wiskotta-Aldricha)

– z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV

– leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną

– dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Te osoby dorosłe otrzymają szczepionkę marki Pfizer lub Moderna, a młodzież w wieku 12-17 lat szczepionkę Pfizer. Trzecia dawka może być im podana już po 28 dniach od podania drugiej dawki szczepienia.

Szczepienia możliwe są w powszechnym punkcie szczepień przy ul. Piłsudskiego 49  w Nowej Soli , od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14. Rejestracja na szczepienia odbywa się pod numerem telefonu :  699 711 845 lub w siedzibie powszechnego punktu szczepień.

Przypominamy naszym mieszkańcom o możliwość skorzystania z transportu do punktów szczepień.

Transport do punktów szczepień przeznaczony jest dla osób: 

 • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz;
 • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

*które są zarejestrowane na szczepienie i mają wyznaczony termin (datę i godzinę) szczepienia. Prosimy o poinformowanie koordynatora o potrzebie skorzystania z transportu bezpośrednio po zarejestrowaniu na szczepienie i wyznaczeniu terminu!

W powyższej sprawie można kontaktować się z Miejskim Koordynatorem ds. udzielania informacji nt. Narodowego Programu Szczepień tel. 534 760 150 w nast. godz.: Pon. 7:30-15:30, Wt. 7:30 – 15:30, Śr. 9:00 – 17:00, Czw. 7:30 – 15:30, Pt. 7:30 – 15:00.

Mammobus będzie stacjonował w Nowej Soli przez dwa dni

Serdecznie zapraszamy Panie do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych. Epidemia w Polsce utrudniła znacząco dostęp do lekarzy, więc możliwość wykonania bezpłatnego badania, bez potrzeby skierowania, dodatkowych wizyt czy odległych terminów jest świetną okazją  żeby wykonać mammografię „od ręki” na miejscu w Nowej Soli. 

Mammobus ponownie odwiedzi Nową Sól!  Badania wykonywane będą  w dniu 07.09.2021r. oraz 08.09.2021r. na parkingu przy sklepie Intermache, ul. Matejki 16A w godzinach 9:00 – 18:00. Bezpłatne badania mammograficzne w „Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” refundowane przez NFZ przeznaczone są dla wszystkich Pań w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii (do badania nie jest potrzebne skierowanie!).

Załoga mammobusa zwraca jednak uwagę na fakt, że najbardziej oczekują Pań w wieku 50-55 lat, które jak wynika z ich doświadczenia badają się najrzadziej. Często są to kobiety aktywne zawodowo, które tłumaczą się brakiem czasu na badania.

Aby ułatwić pracę zespołu oraz zadbać o wspólne bezpieczeństwo prosimy o wcześniejszą rejestrację na badanie pod numerem telefonu (68) 41 41 411 lub online na stronie www.diagnostyk aby uniknąć kolejek i gromadzenia się Pań w jednym miejscu. Panie, którym termin badania nie odpowiada mają szansę zarejestrować się na badanie w stacjonarnej pracowni mammografii w Zielonej Górze przy ul.  ul. Wazów 42 (w budynku Polikliniki na III p.) oraz  ul. Wandy 27 (na parterze) rejestracja pod nr. Tel: (68) 452 77 94 lub (68) 452 78 07.

Darmowe badania profilaktyczne dla Lubuszan

Kolonoskopia, cytologia, mammografia, profilaktyka i diagnostyka nowotworów głowy i szyi, a także rehabilitacja schorzeń związanych z wykonywaną pracą – z takich darmowych badań mogą obecnie skorzystać Lubuszanie.

Wykaz aktualnie realizowanych programów zdrowotnych: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/17167/lubuszanie-badajcie-sie—pofilaktycznie

Możliwość zaszczepienia dzieci które ukończyły 12 rok życia przeciwko COVID-19

Aby zadbać o bezpieczny powrót do szkół, młodzież będzie mogła zaszczepić się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego – w dniach 23, 25 oraz 27 sierpnia, w godzinach 13:00-18:00 w Punkcie Szczepień przy ul. Piłsudskiego 49 w Nowej Soli (Nowosolski Dom Kultury). 
We wrześniu natomiast wyznaczone zostały  dni dla wszystkich dzieci chętnych do zaszczepienia z podziałem na szkoły podstawowe z terenu miasta Nowa Sól:
13 i 20 września – w godz. 13:00-18:00 odbędą się szczepienia chętnych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Szkoły Katolickiej,
15 i 22 września – w godz. 13:00-18:00 odbędą się szczepienia chętnych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 6,
17 i 24 września – w godz. 13:00-18:00 odbędą się szczepienia chętnych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2,  nr 3  nr 5.

Szkoły podczas zebrań z rodzicami w miesiącu wrześniu będą rozdawać kwestionariusz pacjenta do zaszczepienia dla wszystkich zainteresowanych szczepieniem, który można pobrać również ze strony https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2021-06/Kwestionariusz_wst%C4%99pnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepe%C5%82noletniej_przeciw_COVID-19_%28wersja_PDF%29.pdf . Aby szczepienia przebiegły sprawnie, rodzice powinni wypełnić kwestionariusz jeszcze przed szczepieniem, tak aby wypełniony okazać bezpośrednio w punkcie szczepień. Do rejestracji, która odbywa się chwilę przed szczepieniem należy przygotować informację podając Imię i Nazwisko oraz Pesel dziecka a także nr telefonu kontaktowego do opiekuna (wymagany nr komórkowy).

Szczepienia odbywać się będą preparatem Pfizer, (termin następnego szczepienia będzie wyznaczony za kolejne 3 tygodnie od daty przyjęcia pierwszej dawki) w godzinach 13:00-18:00. Wskazane aby dzieci zgłaszały się do Punktu z rodzicem. Od godziny 13 w wyznaczonych dniach w Punkcie Szczepień będzie lekarz pediatra.

Mammobus będzie stacjonował w Nowej Soli przez dwa dni

Serdecznie zapraszamy Panie do udziału w bezpłatnych badań mammograficznych. Epidemia w Polsce utrudniła znacząco dostęp do lekarzy, więc możliwość wykonania bezpłatnego badania, bez potrzeby skierowania, dodatkowych wizyt czy odległych terminów jest świetną okazją  żeby wykonać mammografię „od ręki” na miejscu w Nowej Soli. 

Mammobus ponownie odwiedzi Nową Sól!  Badania wykonywane będą  w dniu 08.07.2021r. oraz 09.07.2021r. na parkingu przy sklepie Intermache, ul. Matejki 16A w godzinach 9:00 – 18:00. Bezpłatne badania mammograficzne w „Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” refundowane przez NFZ przeznaczone są dla wszystkich Pań w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii (do badania nie jest potrzebne skierowanie!).

Załoga mammobusa zwraca jednak uwagę na fakt, że najbardziej oczekują Pań w wieku 50-55 lat, które jak wynika z ich doświadczenia badają się najrzadziej. Często są to kobiety aktywne zawodowo, które tłumaczą się brakiem czasu na badania.

Aby ułatwić pracę zespołu oraz zadbać o wspólne bezpieczeństwo prosimy o wcześniejszą rejestrację na badanie pod numerem telefonu (68) 41 41 411 lub online na stronie www.diagnostyk aby uniknąć kolejek i gromadzenia się Pań w jednym miejscu. Panie, którym termin badania nie odpowiada mają szansę zarejestrować się na badanie w stacjonarnej pracowni mammografii w Zielonej Górze przy ul.  ul. Wazów 42 (w budynku Polikliniki na III p.) oraz  ul. Wandy 27 (na parterze) rejestracja pod nr. Tel: (68) 452 77 94 lub (68) 452 78 07.

Konkurs „9 miesięcy pełnych miłości 2021”

Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli zaprasza kobiety w ciąży zamieszkujące na terenie miasta Nowa Sól do udziału w konkursie fotograficznym „9 miesięcy pełnych miłości 2021”.

Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia z dłońmi ułożonymi w kształcie serca na ciążowym brzuszku i opisie „dlaczego wybieram 9 miesięcy bez alkoholu”.
Do wygrania są atrakcyjne nagrody! Zdobywczyni I miejsca wygra fotelik samochodowy dla dziecka, II miejsca sesję zdjęciową wraz z wizażem, III miejsca sesję zdjęciową. Kobiety będą mogły same zdecydować czy chcą sesję ciążową, noworodkową czy też rodzinną, ważne jedynie, aby wykorzystać wygraną w terminie do 20 grudnia 2021r.
Makijaż zapewni nam Madlen Make up & Lashes a zdjęcia zrobi FotoMinio. Partnerem konkursu jest nowosolska firma „Wszystko dla dziecka”, która już drugi rok z rzędu wspiera naszą inicjatywę.
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, pokój 118, który następnie należy dostarczyć za pomocą skanu na adres mailowy promocjazdrowia@nowasol.pl lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Urzędu Miejskiego. Zdjęcie w formie cyfrowej, w formacie JPG należy wysłać mailowo na adres promocjazdrowia@nowasol.pl.
Zgłoszenia przesyłać można od 6 lipca do 15 sierpnia 2021r. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się podczas Nowosolskiego Dnia Profilaktyki w dniu 29 sierpnia 2021r. w Parku Krasnala w Nowej Soli.
Konkurs ma na celu zwiększenie liczby kobiet, które deklarują zachowanie abstynencji w czasie ciąży oraz upowszechnienie wiedzy o szkodliwych skutkach picia alkoholu podczas ciąży z uwzględnieniem Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).

Formularz zgłoszeniowy:

Regulamin:

Szczepienia przy kościołach!

W najbliższą niedzielę 27 czerwca rusza akcja „Razem po zdrowie”. Tego dnia przy nowosolskich parafiach będzie można się zaszczepić przeciwko COVID-19. Szczepienia realizować będzie Mobilny Punkt Szczepień koordynowany przez Powszechny Punkt Szczepień  Stowarzyszenia Medyk. Do wyboru będą dwie szczepionki – dwudawkowy Pfizer oraz dla osób młodszych jednodawkowy Johnson&Johnson. Na terenie parafii, będzie na Państwa czekał zespół medyków. Do zaszczepienia potrzebny będzie jedynie Państwa Pesel. Dużym ułatwieniem jest fakt, że nie trzeba się wcześniej rejestrować na szczepienie!

 Dla udogodnienia szczepienie drugą dawką, dla osób które będą szczepione Pfizerem  odbędzie się również w Parafii po okresie 3 tygodni – w dniu 18 lipca.

Szczepienia odbędą się dnia 27 czerwca w parafiach:

 • Parafia pw. Wniebowzięcia NMP o godzinie 13:15
 • Parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika o godzinie 15:00
 • Parafia pw. Św. Michała Archanioła o godzinie 19:00

W pierwszej kolejności szczepione będą osoby powyżej 60 roku życia, jednak w przypadku wolnych miejsc, szczepione będą wszystkie chętne osoby, które są uprawnione (według roczników) do zaszczepienia.

*Ilość szczepionek będzie ograniczona.

Przypominamy także, że Urząd Miejski w Nowej Soli ma możliwość zorganizowania transportu do punktów szczepień dla osób, które są już zarejestrowane na szczepienie i mają wyznaczony termin (datę i godzinę) szczepienia oraz które:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (symbol niepełnosprawności 05-R, 10-N).

Lub

 • mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

*bez względu na wiek

Zapotrzebowanie na transport będzie można zgłosić Miejskiemu Koordynatorowi ds. szczepień przeciwko COVID-19, który również będzie do Państwa dyspozycji w dniach 27 czerwca oraz 18 lipca podczas akcji „Razem po zdrowie”. Warto więc się rozeznać czy ktoś z Państwa bliskich lub sąsiadów, nie potrzebuje takiego wsparcia. Jeśli tak, koordynator czeka na taką informację, gotowy do pomocy!

W powyższej sprawie można się kontaktować się z Miejskim Koordynatorem pod nr. tel. 534 760 150 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, lub bezpośrednio w pokoju 118, w siedzibie Urzędu, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.

X Tydzień Świadomości Czerniaka pod hasłem  #Czerniak18+

16 czerwca br. rozpoczął się jubileuszowy X Tydzień Świadomości Czerniaka pod hasłem #Czerniak18+! Już od 10 lat głównym celem Tygodnia Świadomości Czerniaka jest budowanie świadomości na temat istoty ochrony skóry przed czerniakiem wśród różnych grup Polaków. W ramach jubileuszowej, X edycji kampanii realizowanej pod hasłem #Czerniak18+, Akademia Czerniaka postanowiła poruszyć wyobraźnię odbiorców. Wraz z tegorocznymi Ambasadorami akcji, znanymi aktorami Katarzyną Ptasińską i Arturem Barcisiem, przygotowała film, w którym bohaterowie w niespodziewany sposób przenoszeni są do nieznanej przyszłości, gdzie mogą przekonać się, jakie są konsekwencje niestosowania się do zasad prewencji pierwotnej lub wtórnej, w tym przede wszystkim do ochrony przed słońcem i kontroli znamion u specjalistów.

Znajomość cech charakterystycznych czerniaka i regularna obserwacja znamion może pomóc we wcześniejszym wykryciu podejrzanych zmian, a tym samym dać szansę na całkowite wyleczenie. Warto znać „abcde” Czerniaka:

• A, jak asymetria – znamię wylewające się na jedną stronę;

• B, jak brzegi poszarpane – znamię, którego brzegi nie są gładkie, które nie jest okrągłe/owalne;

• C, jak czerwony, czarny, niejednolity kolor znamienia;

• D, jak duży rozmiar – znamię o wielkości powyżej 6 mm;

• E, jak ewolucja – znamię, które zmieniło się w krótkim czasie, powiększa się, unosi nad powierzchnię skóry, swędzi, pęka, piecze, wokół którego powstało kilka nowych znamion.

https://www.youtube.com/watch?v=Aipg-LtoyJQ

Warto podkreślić, że nasze Miasto po raz pierwszy dołączyło do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka w edycji 2021/2021. Celem powyższego programu było rozszerzenie prowadzonej powszechnie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez wprowadzenie zajęć o zdrowiu. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przekazał materiały do nowosolskich szkół podstawowych, które były niezbędne do realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka. Program skierowany był do uczniów klas VII i VIII. Na zajęciach uczniowie poznali złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętności samobadania skóry czy różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotwory ze zwykłymi znamionami na podstawie ABCDE („czerniakowe abecadło”). W edycji 2020/2021, w programie udział wzięło 5 szkół podstawowych z terenu miasta SP1, SP2, SP3, SP6 i SP8. W sumie przeprowadzono 53 godziny zajęć w formie on line (w związku z nauczaniem zdalnym), którymi objęto aż 736 uczniów nowosolskich podstawówek. Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach, program będzie cieszył się podobnym zainteresowaniem wśród naszych placówek oświatowych co pozwoli nam razem zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszej młodzieży.

14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawstwa

Jest to święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone corocznie w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla. Z tej okazji Rejonowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli organizuję akcję krwiodawstwa. Zbiórka krwi odbędzie się już w tą sobotę – 12 czerwca w godzinach 9:00- 13:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowej Soli przy ul. Szkolnej 1. Podczas akcji będą mogli Państwo także podejść do stanowiska edukacyjno-profilaktycznego przygotowanego przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli. Gorąco Państwa zapraszamy do oddawania krwi! Być może to wasza krew uratuje komuś życie?

Kto może oddać krew?:

Osoby od 18 do 65 roku życia:

 • które ważą co najmniej 50 kilogramów,
 • u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
 • które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii),
 • które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.

W dniu oddania krwi należy być wyspanym i wypoczętym oraz zdrowym, czyli:

 • nie mieć objawów przeziębienia,
 • nie brać aktualnie żadnych leków (nie dotyczy to większości suplementów diety czyli np. popularnych preparatów witaminowych czy środków antykoncepcyjnych, należy jednak poinformować o tym lekarza kwalifikującego).

Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa trzeba zjeść lekki posiłek, w ciągu 24 godzin przed pobraniem wypić ok. 2 l płynów i wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy także ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

Informacje o przeciwwskazaniach do oddania krwi

Niektóre przeciwwskazania do oddawania krwi prowadzą do dyskwalifikacji czasowej:

 • Okres miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu,
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu,
 • 6 miesięcy po zabiegu akupunktury,
 • 6 miesięcy po przekłuciu uszu lub innych części ciała,
 • 6 miesięcy po operacjach i innych zabiegach medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych,
 • 6 miesięcy po wykonaniu niektórych badań, np. endoskopowych,
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu kanałowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych,
 • Do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa,
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia brucelozy i gorączki Q,
 • 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii,
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca,
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku,
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy,
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej,
 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży,
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników,
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek,
 • Co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych,
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38°C,
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków,
 • Kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie),
 • Bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy,
 • Okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po tym okresie,
 • Po szczepieniach okresowo na czas uzależniony od rodzaju szczepionki (od 48 godzin do 3 miesięcy).

Przyjmowanie leków

Lekarza przeprowadzającego wywiad należy bezwzględnie poinformować o wszelkich lekach, które są aktualnie przyjmowane – mogą one wskazywać na istnienie choroby powodującej dyskwalifikację, dlatego należy wyjaśnić przyczynę stosowanego leczenia. Dotyczy to także takich leków, jak np. aspiryna – jej zażycie dyskwalifikuje na następnych 5 dni.Nie dotyczy to jednak leków takich jak witaminy, doustne leki antykoncepcyjne oraz leki hormonalne stosowane w okresie menopauzy.

Kto nie może zostać dawcą?

Lista czynników dożywotnio wykluczających z uczestnictwa w krwiodawstwie jest bardzo długa. Do najczęstszych należą:

 • poważne, aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby układu krążenia, choroby układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, nerwowego, choroby skóry, choroby zakaźne (np. WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalnie wątroby w wywiadzie, żółtaczka pokarmowa), nowotwory złośliwe, choroby krwi i układu krwiotwórczego, cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.,
 • Krwi nie mogą oddawać również nosiciele wirusa HIV oraz osoby z zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS),
 • Z krwiodawstwa muszą zrezygnować także osoby, które ze względu na swoje ryzykowne zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenie poważnymi chorobami przenoszonymi drogą krwi. Do tej grupy zaliczają się m. in.: narkomani, osoby uprawiające prostytucję, osoby często zmieniające partnerów seksualnych, osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup ryzyka,

Krwiodawcami nie zostaną też osoby z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania wynikającymi z używania substancji psychotropowych. (źródło: https://www.twojakrew.pl/kto-moze-oddac-krew/

Mammobus ponownie odwiedzi Nową Sól!

Epidemia w Polsce utrudniła znacząco dostęp do lekarzy, więc możliwość wykonania bezpłatnego badania, bez potrzeby skierowania, dodatkowych wizyt czy odległych terminów jest świetną okazją żeby wykonać mammografię „od ręki” na miejscu w Nowej Soli👌 Badania wykonywane będą 📅 w dniu 07.06.2021r. na parkingu przy sklepie Intermarche, ul. Matejki 16A w godzinach ⏰ 9:00 – 15:00. Bezpłatne badania mammograficzne w „Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” refundowane przez NFZ przeznaczone są dla wszystkich Pań w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii (do badania nie jest potrzebne skierowanie!). ☝️ Załoga mammobusa zwraca jednak uwagę na fakt, że najbardziej oczekują Pań w wieku 50-55 lat, które jak wynika z ich doświadczenia, badają się najrzadziej. Często są to kobiety aktywne zawodowo, które tłumaczą się brakiem czasu na badania. ☝️ Aby ułatwić pracę zespołu oraz zadbać o wspólne bezpieczeństwo prosimy o wcześniejszą rejestrację na badanie pod numerem telefonu ☎️ (68) 41 41 411 lub online na stronie www.diagnostyk aby uniknąć kolejek i gromadzenia się Pań w jednym miejscu. Panie, którym termin badania nie odpowiada mają szansę zarejestrować się na badanie w stacjonarnej pracowni mammografii w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42 (w budynku Polikliniki na III p.) oraz ul. Wandy 27 (na parterze) rejestracja pod nr. tel: (68) 452 77 94 lub (68) 452 78 07.

Afisz promujący badanie w mammobusie, dla pań w wieku 50-69 lat.

Światowy Dzień bez Tytoniu 2021

Z tej okazji 31 maja w godz. 12:00-14:00 pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowej Soli oraz Wydziału Spraw Społecznych w Nowej Soli przy skwerze pomiędzy ul. Głowackiego a ul. Wojska Polskiego rozmawiali z mieszkańcami na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych oraz na temat prowadzenia zdrowego stylu życia. „Deklaruję – nie palę!” Według ,,Raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu” w 2019 roku do nałogowego (codziennego) palenia przyznała się ponad jedna piąta Polaków – 21%. Jest to wynik niższy niż w poprzednim badaniu, przeprowadzonym w 2017 roku, wówczas ten wskaźnik wynosił on 24%, w 2011 r. po wyroby tytoniowe sięgało 31% Polaków. Występuje zatem tendencja spadkowa, jednak odsetek osób palących wciąż jest zbyt wysoki. Palenie tytoniu oraz wyrobów tytoniowych wciąż klasyfikowane jest jako jedno z poważniejszych współczesnych chorób cywilizacyjnych. W Polsce co roku z powodu chorób odtytoniowych umiera kilkadziesiąt tysięcy osób. Te imponująco i przerażająco wysokie liczby potwierdzają tylko, że wciąż od wielu lat nie udało się pokonać epidemii nikotynizmu. Pomimo obniżenia ilości wypalanych konwencjonalnych papierosów przez polskie społeczeństwo wzrasta zainteresowanie e-papierosami. Niepokojące jest to, że alternatywne formy korzystania z wyrobów tytoniowych cieszą się dużą popularnością wśród młodych osób głównie ze względu na brak zapachu, atrakcyjny wygląd. Naukowcy ostrzegają przed negatywnymi skutkami używania e-papierosów.Od 1987 roku co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.W dobie panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 która mocno wpływa na zdrowie społeczeństwa tak ważne jest, aby zredukować czynniki mające negatywny wpływ na organizm. Szkodliwe działanie dymu tytoniowego nie ogranicza się tylko do układu oddechowego. Toksyczne substancje wchłonięte do krwiobiegu rozprowadzane są po całym organizmie i wywierają destrukcyjny wpływ na wszystkie jego funkcje. Do najczęstszych z nich możemy zaliczyć m.in. choroby nowotworowe ( rak płuc, krtani, przełyku, gardła…) choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu, miażdżyca), choroby układu pokarmowego, osteoporoza, choroby układu oddechowego (przewlekła obturacyjna choroba płuc, obrzęk krtani, zapalenie strun głosowych), impotencja, problemy z zajściem w ciążę, poronienie, ciąża pozamaciczna, osłabienie wrażliwości smaku i węchu. Jakie korzyści niesie ze sobą odstawienie wyrobów tytoniowych? Po 20 minutach tętno wraca do normy. Po 12 godzinach poziom tlenku węgla i nikotyny we krwi zmniejsza się o ponad połowę!Po 2 tygodniach do 3 miesięcy poprawia się funkcjonowanie i wydajność płuc.Po 1-9 miesiącach zmniejsza się uporczywy kaszel palaczaPo roku o połowę zmniejsza się ryzyko choroby wieńcowej serca!Po 5 latach spada ryzyko udaru mózgu!Po 10 latach ryzyko raka płuc/przełyku/krtani/gardła spada o połowę!Po 15 latach ryzyko wystąpienia chorób jest podobne do tego, jakie występuje u osób niepalących.Światowy Dzień Bez Tytoniu to moment, w którym warto za cel objąć sobie decyzję o zaprzestaniu palenia i konsekwentnie ją realizować. Jeżeli boisz się, że samemu możesz nie wytrwać w swoim postanowieniu poproś o pomoc kogoś bliskiego. Wsparcie w tej trudnej nowej rzeczywistości będzie bardzo pomocne. Dodatkowo możesz skontaktować się z:• Telefoniczną Poradnią Pomocy Palącym (TPPP): 801 108 108, • Poradnią Antynikotynową w Krakowie. Poradnia czynna jest w Konsultacyjnej Specjalistycznej Przychodni Chorób Płuc (w budynku M III) w Krakowskim Specjalistycznym Szpitalu im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80: 514 602 890 lub 12 614 24 26. Poradnia antynikotynowa otwarta jest od poniedziałku do czwartku w godz. 14:00-20:00 oraz w soboty w godz. 8:00-14:00. Udział w poszczególnych formach wsparcia jest całkowicie bezpłatny. Przed udaniem się do poradni zalecamy najpierw skontaktować się telefonicznie.(Źródło: https://www.gov.pl/…/swiatowy-dzien-bez-tytoniu-2021)

Na zdjęciu widać 3 kobiety, które stoją na tle dwóch rollupów, w dłoniach trzymają zielone balony z okazji światowego dnia bez tytoniu. Zdjęcie wykonane na dworze, na skwerze.

Bezpłatne badanie w mammobusie 31 maja

Afisz zapraszający na badania w mammobusie. Na różowym tle widnieją kółka z symbolami serca, różowej wstążeczki oraz napisami zdrowie i życie

Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego – 17 maja

Święto jest okazją m.in. do tego, by edukować na temat ryzyka, jakie wiąże się z nadciśnieniem tętniczym. Bagatelizowanie go grozi ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią.

Aż 10 mln dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze. Blisko 3,5 mln z nich nie wie, że zmaga się z chorobą, a tylko 2,7 mln jest skutecznie leczonych – informuje NFZ z okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego, zachęcając do regularnego mierzenia ciśnienia.

Z nadciśnieniem tętniczym (NT) mamy do czynienia wówczas, gdy ciśnienie skurczowe, tzw. górne, przekracza wartość 140 mm Hg (słupka rtęci), a ciśnienie rozkurczowe, tzw. dolne przekracza 90 mm Hg. Wyróżnia się trzy stopnie nadciśnienia: pierwszy zaczyna się od 140/90 mm Hg, drugi od 160/100 mm Hg, a trzeci powyżej 180/110 mm Hg.

Główne przyczyny nadciśnienia tętniczego to: niewłaściwa dieta, szczególnie bogata w tłuszcze nasycone, nadmierne spożycie soli i alkoholu, otyłość, palenie papierosów, brak ruchu i ćwiczeń fizycznych, czynniki genetyczne (dziedziczne) i stres.

Szacuje się, że nawet jedna na trzy dorosłe osoby na świecie choruje na nadciśnienie tętnicze. W Polsce – jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia – zbyt wysokie słupki na ciśnieniomierzu wyświetlają się aż u 10 mln osób. Blisko 3,5 mln z nich nawet nie wie, że zmaga się z chorobą, a tylko 2,7 mln jest skutecznie leczonych.

Regularne używanie ciśnieniomierza jest dobrym i stosunkowo prostym sposobem rozpoznania nadciśnienia. Z okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego – 17 maja – na stoiskach NFZ będzie można bezpłatnie sprawdzić swoje ciśnienie pod okiem lekarza lub pielęgniarki. Szczegóły akcji znaleźć można na stronach oddziałów Funduszu. (PAP)

Za: Katarzyna Lechowicz-Dyl (źródło: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77117%2Cswiatowy-dzien-nadcisnienia-tetniczego-ma-je-10-mln-polakow.html)

Infografika dotycząca nadciśnienia tętniczego. Pokazana sylwetka człowieka oraz skutki nieleczenia, a także sposoby na zapobieganie nadciśnieniu.

Kompleksowy program rehabilitacji po chorobie COVID-19

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował kompleksowy program rehabilitacji po chorobie COVID-19, realizowany w trybie stacjonarnym i w leczeniu uzdrowiskowym. Poniżej prezentujemy Państwu, które placówki medyczne świadczą rehabilitację po przebytej chorobie COVID-19 w województwie lubuskim:

Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie66-120 Kargowa Wojnowo 7 A68 352 50 23
Nowy Szpital w Kostrzynie nad OdrąSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Gabriela Narutowicza 641 240 18 82
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie66-100 Sulechów, Al. Niepodległości 19797 606 276
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Franciszka Walczaka 4295 733 12 03

Z programu będą mogli skorzystać wszyscy z problemami wydolności zarówno fizycznej, jak i oddechowej.

Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej w zakresie stacjonarnym i uzdrowiskowym obejmuje m.in.:

 • kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń ogólnousprawniających,  
 • inhalacje; 
 • hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań; 
 • balneoterapię – według indywidualnych wskazań 
 • masaż – według indywidualnych wskazań; 
 • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia; 
 • wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/znamy-szczegoly-programu-rehabilitacji-po-przebytej-chorobie-covid-19,7959.html

Przypominamy  także, o dostępnych w Urzędzie Miejskim poradnikach „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”, które mogą Państwo odebrać w pokoju 118.

Po prawej stronie widać mężczyznę w maseczce, który łapie się lewą ręką za prawe ramię. Za nim stoi kobieta, która chwyta go za kark.

10 maja Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej

Prognozy demograficzne na najbliższe 15 lat zakładają, że w związku z przewidywanym powiększeniem się populacji osób po 65 roku życia liczba nowych przypadków udaru wzrośnie o 37% wśród mężczyzn i 38% wśród kobiet. Szacuje się, że w 2005 r. na świecie z powodu udaru mózgu zmarło 5,7 miliona osób, a przy braku wdrożenia odpowiednich działań prewencyjnych przewiduje się, że liczba ta może wzrosnąć nawet do 7,8 miliona w 2030 r.

Udar to bezpośrednio zagrażający życiu lub zdrowiu stan, w którym dochodzi najczęściej albo do przerwania dostarczania krwi do części mózgu, i wówczas mówimy o udarze niedokrwiennym, albo następuje krwotok w mózgu – udar krwotoczny. Niezależnie od rodzaju objawy są podobne, a wynikają z niszczenia komórek mózgowych wskutek niedotlenienia.

Objawy udaru:

 • twarz: zmiany po jednej stronie twarzy, np. opuszczenie kącika ust, oka, niemożność uśmiechnięcia się, zastygnięcie jednej połowy twarzy, skrzywienie jednej strony twarzy
 • kończyny: osoba dotknięta udarem nie będzie w stanie podnieść obu ramion do góry jednocześnie z powodu ich osłabienia, brak czucia w kończynach po jednej stronie ciała, osłabienie kończyn po jednej stronie ciała
 • ciało: drętwienie jednej połowy ciała; zaburzenia czucia po jednej stronie ciała
 • mowa: bełkotanie, niemożność dokończenia zdania, mowa niewyraźna
 • chód i postawa: chwiejny chód – nawet jak u pijanego człowieka, zaburzenia równowagi
 • widzenie: zaburzenia widzenia, zwłaszcza ze strony jednego oka, podwójne widzenie
 • głowa: nagłe zawroty głowy z zaburzeniami utrzymania równowagi, z podwójnym widzeniem.

W razie wystąpienia choćby jednego z powyższych objawów należy natychmiast wezwać karetkę! Im szybciej zostanie udzielona profesjonalna pomoc, tym większe szanse chorego na przeżycie i zachowanie sprawności.

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia udaru:

 • miażdżyca
 • nadciśnienie 
 • podwyższony cholesterol
 • migotanie przedsionków
 • cukrzyca
 • palenie tytoniu
 • nadużywanie alkoholu
 • mała aktywność fizyczna.

Zmniejszasz ryzyko udaru, jeśli:

 • leczysz zgodnie z zaleceniami lekarza nadciśnienie, cukrzycę, hipercholesterolemię i inne choroby układu krążenia i metaboliczne
 • nie palisz
 • nie nadużywasz alkoholu
 • stosujesz zdrową dietę
 • masz prawidłową masę ciała
 • masz dużo ruchu.

W Polsce od kilkunastu lat jest dostępne leczenie przyczynowe udaru niedokrwiennego polegające na jednorazowym dożylnym podaniu leku rozpuszczającego zakrzep w tętnicy mózgowej. Do takiego leczenia w Polsce i na świecie kwalifikuje się najwyżej 30% chorych na udar niedokrwienny. Leczenie to jest niestety skuteczne tylko u około 25% leczonych, a jego skuteczność zależy od czasu między zachorowaniem a podaniem leku, im krótszy – tym efekt leczenia jest lepszy.

Drugim sposobem leczenia przyczynowego ostrego udaru niedokrwiennego mózgu jest leczenie wewnątrztętnicze (trombektomia mechaniczna). Leczenie udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej jest uznane za przełomowe w neurologii światowej. Znalazło miejsce w najnowszych zaleceniach europejskich i amerykańskich. Polskie Towarzystwo Neurologiczne wskazuje, iż metoda leczenia za pomocą mechanicznej trombektomii, z uwagi na wysoką skuteczność, stanowi przełom w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu. Krokiem milowym w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej, zwiększającym liczbę potencjalnych beneficjentów tej metody, stało się udokumentowanie w 2018r. skuteczności trombektomii mechanicznej w znacznie wydłużonym oknie terapeutycznym (czas od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoczęcia leczenia), w badaniu Defuse3 do 16 godzin, a w badaniu DAWN nawet do 24 godzin przy zastosowaniu programu do post-processingu obrazowania mózgu.

(źródło: https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-udarow oraz https://www.gov.pl/web/zdrowie/europejski-dzien-profilaktyki-udarowej)

grafika przedstawia popiersie lekarza, który trzyma wyciągniętą dłoń, a nad nią jest narysowany mózg w poświacie ze światełek, napis po lewej stronie 10 maja Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej

profiRAKtyka! Badaj się!

Zapraszamy mieszkańców naszego miasta do udziału w programie badań przesiewowych jelita grubego.

Bezpłatne badania realizowane są w ramach projektu „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim (bez Zielonej Góry), żagańskim, żarskim”. Można z nich skorzystać do 30 czerwca 2023 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Badania mogą wykonać osoby w wieku mieszczącym się w przedziale 55-64 lat lub osoby w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym pochodzącym z rodziny HNPCC lub FAP, które nie miały wykonanej kolonoskopii jelita grubego w okresie ostatnich 10 lat. Miejsce realizacji badań:
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze sp. z o.o. ul. Zyty 26 – Pracownia Endoskopii (Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej) budynek C (główny budynek szpitala), piętro 1.
Rejestracja pod nr tel: 68 329 66 18

Dzięki kolonoskopii można wykryć choroby nowotworowe jelita grubego. Objawami raka jelita grubego mogą być:

*obecność krwi w stolcu,
*anemia (niedokrwistość),
*ubytek masy ciała,
*zaburzenia rytmu wypróżnień, *ból brzucha.

Nie czekaj! profilaktycznie zbadaj swoje jelito grube!

Informator NFZ 2021

Najnowszy informator medyczny NFZ wskazuje gdzie się można leczyć w województwie lubuskim 👇🩺💊💉 Informator jest dostępny w formie pdf. Można go pobrać, zapisać w komputerze i wydrukować.

https://www.nfz-zielonagora.pl/…/Gdzie_sie_leczyc_w…/

Zapraszamy do skorzystania z darmowych badań mammograficznych

Mammobus ponownie odwiedzi Nową Sól!  Badania wykonywane będą przy Zespole Szkół „Spożywczak”, ul. Wojska Polskiego 106 w godzinach 9:00 – 15:00. Bezpłatne badania mammograficzne w „Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” refundowane przez NFZ przeznaczone są dla wszystkich Pań w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii (do badania nie jest potrzebne skierowanie!).

Aby ułatwić pracę zespołu oraz zadbać o wspólne bezpieczeństwo prosimy o wcześniejszą rejestrację na badanie pod numerem telefonu/61/ 222 37 00, /61/ 448 13 84, 510 137 571  lub online na stronie https://rejestracja.largo-mammografia.pl/  aby uniknąć kolejek i gromadzenia się Pań w jednym miejscu.

Światowy Dzień Zespołu Downa

To święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.  To nie przypadek, że Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca. Wada ta polega na tym, że w 21 parze chromosomów osoby z zespołem Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy.
W ten wyjątkowy dzień zachęcamy do założenia skarpetek – najlepiej trzech (bo przecież w zespole Downa są 3 chromosomy w 21 parze) i w różnych, wesołych kolorach! – zachęcają organizatorzy ŚDZD. Skarpetki mogą być w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, mogą być z różnych, niepasujących do siebie par.
Jeśli jednak skarpetki to dla was za mało – załóżcie kolorowe ubrania. Kolory przewodnie ŚDZD to granatowy i czerwony.
Warto śledzić na bieżąco, co dzieje się 21 marca – informacje podawane są zarówno na oficjalnej stronie Światowego Dnia Zespołu Downa https://www.worlddownsyndromeday.org/ , jak i w mediach społecznościowych.

na białym tle kolorowy napis 21 marca dzień kolorowej skarpetki, po bokach napisu namalowane skarpetki we wzorki

Zrób sobie prezent na Dzień Kobiet i zadbaj o swoje zdrowie!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym badaniu mammograficznym. Bezpłatne badania mammograficzne w „Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” refundowane przez NFZ przeznaczone są dla wszystkich Pań w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii (do badania nie jest potrzebne skierowanie!).

Mammobus stanie ponownie w Nowej Soli w dniu 8 marca  2021r! To dobra okazja aby sprawić sobie prezent na Dzień Kobiet i zadbać o swoje zdrowie!

Mammobus będzie ustawiony ponownie na parkingu przy sklepie Intermache, ul. Matejki 16A w godzinach 9:00 – 18:00.

Aby ułatwić pracę zespołu oraz zadbać o wspólne bezpieczeństwo prosimy o wcześniejszą rejestrację na badanie pod numerem telefonu (68) 41 41 411 lub online na stronie www.diagnostyk.pl  aby uniknąć kolejek i gromadzenia się Pań w jednym miejscu.  Panie, którym termin badania nie odpowiada mają szansę zarejestrować się na badanie w stacjonarnej pracowni mammografii w Zielonej Górze przy ul.  ul. Wazów 42 (w budynku Polikliniki na III p.) oraz  ul. Wandy 27 (na parterze) rejestracja pod nr. Tel: (68) 452 77 94 lub (68) 452 78 07.

Światowy Dzień Wiedzy o Samookaleczeniach

Dnia 1 marca obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autoagresji lub też inaczej nazywany Dzień Wiedzy o Samookaleczeniach. To dobra okazja, aby zatrzymać się i przyjrzeć się temu problemowi z bliska. Autoagresja to działanie, które często ma na celu zredukowanie napięcia emocjonalnego, bywa sposobem na wymierzenie sobie kary, ale jednocześnie stanowi wołanie o pomoc. Jednym z rodzajów autoagresji jest samookaleczanie (najczęściej nacinanie skóry, rzadziej poparzenia czy zadawanie sobie ciosów). Należy pamiętać także o tym, że autoagresja to nie tylko wyżej wspomniane „widoczne” działania jak samookaleczanie, ale także wszelakie zachowania autodestrukcyjne, które ludzie robią, by świadomie zaszkodzić samemu sobie np. nadużywanie alkoholu, narkotyków, leków, głodzenie się itp. 

Z przeprowadzonych badań w nowosolskich szkołach przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Nowej Soli w 2019 r. wynika, że  aż 20,1% dzieci klas VII i VIII oraz 37,5% młodzieży szkół średnich dokonała w swoim życiu autodestrukcji i samookaleczenia się. W ostatnich 30 dniach przed badaniem do samookaleczania się przyznało się 5,4% dzieci młodszych klas oraz 8,1% młodzieży starszej.

Mając na uwadze, że pandemia nie sprzyja zdrowiu psychicznemu zarówno dzieci, jak i dorosłych wiemy, że problemy autodestrukcji mogą się nasilać. W związku z powyższym w miesiącu marcu br., w każdy piątek, w godz. 15:00 – 17:00 w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli organizuje dyżury psychologa, który będzie udzielał konsultacji z zakresu samookaleczania się i zachowań autodestrukcyjnych.  Konsultacje prowadzić będzie Psycholog Urszula Łaba.

Kobieta siedząca tyłem patrząca na panoramę miasta ze wzgórza. Po prawej stronie napis konsultacje psychologiczne. Na dole logo na spoęłcznej fali oraz ministerstwa zdrowia.

DENTOBUS w Nowej Soli zaprasza dzieci i młodzież

Zapraszamy dzieci i młodzież do lat 18 do DENTOBUSA! Zdrowe zęby i higiena jamy ustnej to bardzo ważna sprawa! DENTOBUS stanie na osiedlu Paderewskiego przy Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” w godz. 8.00-14.00

Obrazek przedstawia dentystę, który trzyma w dłoni lusterko dentystyczne. Po lewej znajduje się biały ząb, a po prawej dłonie trzymające pastę i szczoteczkę. Na górze logo ministerstwa zdrowia,

Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka w Nowosolskich Szkołach Podstawowych.

Gmina Nowa Sól – Miasto w roku 2020 przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka w edycji 2020/2021. Celem powyższego programu jest rozszerzenie prowadzonej powszechnie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez wprowadzenie zajęć o zdrowiu w Szkołach Podstawowych. W 2020 do Wydziału Spraw Społecznych wpłynęły zgłoszenia ze wszystkich Szkół Podstawowych na ternie miasta, w związku z czym programem zostaną objęci wszyscy uczniowie klas VII i VIII.

4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem ustanowiony na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod patronatem prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy krajów świata, które ją podpisały, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych. To właśnie z tej okazji na początku lutego Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przekaże materiały do nowosolskich szkół podstawowych, które są niezbędne do realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka. Po skończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętności samobadania skóry czy różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotwory ze zwykłymi znamionami na podstawie ABCDE („czerniakowe abecadło”).

Ogólnopolski Dzień Transplantacji

Dnia 26 stycznia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantacji.

Według danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Polsce na koniec 2020 r. na różnego rodzaju przeszczepienie oczekuje 4 777 chorych. W Polsce w 2020 r. dokonano 1.177 przeszczepień od zmarłych dawców, w tym 717 przeszczepień nerek, 262 wątroby, 146 serc, 4 trzustki i 48 płuc. Przeprowadzono również 31 przeszczepień nerki oraz 27 przeszczepień części wątroby od żywych dawców.

W tym dniu mamy na celu upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej. Pragniemy również zachęcić  Państwa do publicznego deklarowania swojej woli w kwestii dawstwa narządów. 

Aby nasze działania niosły za sobą efekty, 25 stycznia br. Urząd Miejski przekazał  do wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta Nowa Sól, materiały z ogólnopolskiej kampanii „Solidarnie dla transplantacji” organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia realizowanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Głównym celem akcji jest zwiększenie dostępności przeszczepami w Polsce i przybliżenie się do europejskich wskaźników w zakresie liczby dokonywanych transplantacji. Mamy nadzieję, że przekazane przez nas materiały edukacyjne trafią do nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek szkolnych, którzy z kolei poświęcą swój czas i przeprowadzą lekcję na temat transplantacji wśród uczniów.

Zachęcamy Państwa do wydruku świadectwa woli bycia dawcą. Gotowy wzór do druku znajdą Państwo na stronie: https://zgodanazycie.pl/wp-content/uploads/2020/01/karta_swiadectwo_woli_druk.pdf. 

Karta do pobrania także tu

Nowa możliwość rejestracji na szczepienia!

Osoby chcące zarejestrować się na szczepienie mogą skorzystać od dziś z nowej możliwości rejestracji.  Został uruchamiamy dodatkowy kanał rejestracji na szczepienie przeciw #COVID19 za pośrednictwem SMS Żeby zapisać się na szczepienie wyślij wiadomość o treści „SZCZEPIMY SIE” na numer 664 908 556

Dla przypomnienia poniżej wymieniamy wszystkie możliwości rejestracji na szczepienie:
przez infolinię 989 przez e-rejestrację na pacjent.gov.pl w punkcie szczepień przez SMS o treści SZCZEPIMY SIE na numer 664 908 556

Przypominamy także, że Gmina Nowa Sól – Miasto ma możliwość zorganizowania transportu do punktów szczepień dla osób:

 • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
 • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.
 • które są zarejestrowane na szczepienie i mają wyznaczony termin (datę i godzinę) szczepienia.
 • prosimy o poinformowanie koordynatora o potrzebie skorzystania z transportu bezpośrednio po zarejestrowaniu na szczepienie i wyznaczeniu terminu!

W powyższej sprawie można kontaktować się z Miejskim Koordynatorem ds. udzielania informacji nt. Narodowego Programu Szczepień tel. 534 760 150 w godz.: Pon. 7:30-15:30, Wt. 7:30 – 15:30, Śr. 9:00 – 17:00, Czw. 7:30 – 15:30, Pt. 7:30 – 15:00.

Zapraszamy na Bezpłatne Badanie Słuchu w Nowej Soli

Osoby, które dostrzegają jakieś problemy ze słuchem mogą 14 Stycznia 2021r.  wykonać bezpłatne badanie słuchu.  Badanie jest adresowane do osób pełnoletnich, które mają problem z prawidłowym słyszeniem.

Samochód (SŁUCHOBUS) z gabinetem do badań zaparkuje na Placu Wyzwolenia. Badanie będzie wykonywane w czwartek w godz. 10:00-15:00. Na badanie nie są prowadzone zapisy, należy przyjść bezpośrednio na miejsce. Aby wziąć udział w badaniu, nie jest potrzebny żaden dokument.

Badanie słuchu – audiometria tonalna – jest bezbolesne i nieinwazyjne trwa ok. 10-15 minut. Pacjent zakłada słuchawki i kolejno do każdego z uszu (nie do obu jednocześnie) są wysyłane dźwięki o różnym natężeniu. Zadaniem pacjenta jest naciskanie przycisku w momencie, gdy usłyszy dźwięk. Badanie pozwala na wstępne określenie charakteru i głębokości niedosłuchu. Wynik badania audiometrii tonalnej jest podstawą do ewentualnej dalszej diagnostyki w gabinecie SŁUCHMED.

„Koperta życia” również dla mieszkańców miasta!

Niezmiernie nam miło poinformować Państwa, że miasto podpisało porozumienie dotyczące programu polityki zdrowotnej dla seniorów z terenu powiatu nowosolskiego na lata 2020-2021 „Koperta życia – twoje zdrowie, twoje życie”.  W ramach programu, mieszkańcy otrzymają  pakiety, w których m.in. będzie znajdować się koperta życia.  Na specjalnie przygotowanych kopertach należy umieścić najważniejsze informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym numeru pesel. Powyższe koperty należy przechowywać w lodówce, na którą z kolei powinna być przyklejona naklejka informująca o tym, że w lodówce znajduje się koperta życia. W przypadku przyjazdu pogotowia, lekarz/ratownik medyczny dzięki kopercie życia ma podstawowe dane o stanie zdrowia poszkodowanego oraz przede wszystkim wie, czy taka osoba nie jest np. uczulona na dane grupy leków. Dbając o to, żeby w karcie znalazły się rzetelne dane, kopertę podpisuje pacjent oraz lekarz rodzinny, ponadto karta powinna być aktualizowana w przypadku np. zmiany stanu zdrowia, czy zmiany przyjmowanych leków.

Program skierowany jest do:

 • osób w wieku 60 lat i powyżej
 • osób z chorobami przewlekłymi,
 • osób mających problemy ze zdrowiem,
 • niepełnosprawnych,
 • samotnych.

W celu uzyskania pakiety „Koperta życia” należy pobrać i wypełnić wniosek, który jest dostępny przy głównym wejściu do Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12 w Nowej Soli a następnie wrzucić go do skrzynki podawczej, stojącej przed Urzędem. Program zakłada 141 pakietów dla mieszkańców naszego miasta, w związku z czym o przyznaniu kopert decyduje kolejność zgłoszeń (wnioski niepełne, bez danych kontaktowych, bez podpisanych oświadczeń, nie będą brane pod uwagę).  Po złożeniu kompletnego wniosku, Urzędnik skontaktuje się telefonicznie celem ustalenia dogodnego terminu wydania pakietu. W przypadku pytań można kontaktować się z pracownikiem Urzędu pod numerem telefonu 68 459 03 05.

Program finansowany jest w całości ze środków własnych Powiatu Nowosolskiego.


1 grudnia Światowy Dzień AIDS

Co roku 1 grudnia świat jednoczy się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Symbolem tego dnia jest Czerwona Kokardka, obecna w przestrzeni publicznej, prasie, w Internecie. Każdy, kto solidaryzuje się z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS tego dnia przypina Czerwoną Kokardkę. W tym roku hasło Rock Red Ribbon (w wolnym przekładzie przypnij, noś Czerwoną Kokardkę) wzmacnia przekaz, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, mają prawo do normalnego życia, mogą uczyć się, pracować, żyć w rodzinach, być naszymi sąsiadami, przyjaciółmi. Popularyzując symbol Czerwonej Kokardki podkreślamy jej znaczenie i symbolikę.

Światowy Dzień AIDS obchodzony jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Jest jedną z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez tę organizację.

W 2020 roku hasło Światowego Dnia AIDS, promowane przez UNAIDS, Program Narodów Zjednoczonych ds. Walki z AIDS na świecie, brzmi: Globalna solidarność, wspólna odpowiedzialność (Global solidarity, shared responsibility).

Podczas, gdy uwaga całego świata skupiła się na pokonaniu pandemii COVID-19, hasło to nabrało szczególnego znaczenia. Globalna solidarność i wspólna odpowiedzialność skłaniają nas do spojrzenia na działania podjęte w celu zapobiegania HIV i zwalczania AIDS na nowo. Inwestycje zmierzające do zapewnienia leczenia i opieki osobom zakażonym HIV i chorym na AIDS, poczynione w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, wzmocniły systemy opieki zdrowotnej w tej dziedzinie i wspierają reakcję na COVID-19.

Zakażenie HIV nie jest wyrokiem. Dzięki leczeniu antyretrowirusowemu (ARV) i szybkiemu wykryciu wirusa w organizmie można przeżyć długie lata. Wprowadzenie leczenia antyretrowirusowego spowodowało spadek zakaźności, spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS w krajach rozwiniętych.

W Polsce po trzydziestu pięciu latach od wykrycia pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 30-35 tys. osób żyje z wirusem HIV. Duża część z tych osób nie wie o fakcie swojego zakażenia (nie zna swojego statusu serologicznego) i może nieświadomie zakażać innych. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2019 r. zakażenie stwierdzono u 25 544 osób.

Niepokojącym faktem jest wykrywanie w Polsce coraz większej liczby zakażeń HIV, podczas gdy w innych krajach naszego regionu (oprócz Europy Wschodniej), liczby te sukcesywnie maleją. Również zaniepokojenie budzi fakt, że około 50% zakażeń jest wykrywanych w bardzo późnym stadium, często pełnoobjawowego AIDS.

Na koniec października 2020 r. leczeniem ARV w Polsce objętych było około 13 351 pacjentów, w tym 96 dzieci i 48 kobiet w ciąży. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach Programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 – 2021”.

Zachęcamy do włączenia się do obchodów Światowego Dnia AIDS w dniu 1 grudnia, poprzez przypięcie do ubrania lub/i udostępnianie poprzez swoje kanały informacyjne (social media, strona internetowa) Czerwonej Kokardki – symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS i ich rodzinami/osobami bliskimi.

Źródło: https://aids.gov.pl/na-strone-glowna/ett2020-2/

Dnia 13 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Niewidomych.

Celem obchodów jest przedstawienie opinii publicznej, środkom masowego przekazu problematyki osób niewidomych i niedowidzących.
Dla osób niewidomych jest to uroczyste święto podczas którego przypominają zdrowej części społeczeństwa, że istnieją, że chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata, bez ograniczeń i bez fałszywej litości. Utrata wzroku jest traumatycznym przeżyciem dla każdego człowieka, często takie osoby czują się zagubione i wykluczone, nie mają wiedzy gdzie mogą uzyskać pomoc a procedury urzędowe często przerażają już i tak wystraszonego człowieka. W Nowej Soli istnieje stowarzyszenie, które pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym. Polski Związek Niewidomych Koło Nowa Sól, udziela wsparcia w zakresie wyjścia z samoizolacji, informacji i pomocy dotyczących programów dotowanych (PFRON), przekazywania sprzętu specjalistycznego, pomocy w sprawach urzędowych a także integracji osób niewidomych i niedowidzących.

Poniżej misja Polskiego Związku Niewidomych:

„Tracisz wzrok u nas uzyskasz pomoc.Jesteśmy organizacją kompetentną dzięki której możesz osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe.Pomagamy niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia na terenie całego kraju. Udzielamy porad i informacji. Zapewniamy odnalezienie sensu życia poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. Realizujemy indywidualne i grupowe szkolenia. Wyznaczamy standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zmieniamy postrzeganie poprzez edukację społeczną. Integrujemy środowisko i jesteśmy jego rzecznikiem”.

W przypadku zaistnienia potrzeby, warto skorzystać w pomocy oferowanej przez PZN Koło Nowa Sól, do czego gorąco zachęcamy!

Na głównym planie kobiece oczy. Informacja na temat międzynarodowego dnia niewidomych.

Niezbędne kontakty do szpitala

Klikając w poniższy link można uzyskać dostęp do wszystkich danych teleadresowych nowosolskiego szpitala, a także apteki czynnej całodobowo i informacji na temat bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia.

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli