Urząd Miejski

Wydziały

Urząd Miejski

Centralatel: (68) 459 03 00
fax: (68) 459 03 58
sekretariat@nowasol.pl
nowasol@nowasol.pl
Prezydent Miasta
Jacek Milewski
(68) 459 03 00prezydent@nowasol.pl
Wiceprezydent Miasta
Natalia Walewska – Wojciechowska
(68) 459 03 02wiceprezydent@nowasol.pl
Sekretarz Miasta
Alicja Choptowa-Rutkowska
(68) 459 03 03sekretarz@nowasol.pl
Radca Prawny
Iwona Sondej-Barriga
(68) 459 03 54radcaprawny@nowasol.pl
Rzecznik Prasowy
Ewa Batko
(68) 459 03 53rzecznik@nowasol.pl
Kancelaria Miasta(68) 459 03 04km@nowasol.pl
Punkt Informacyjny (68) 459 03 56informacja@nowasol.pl

Wydz. Programowania i Promocji (PP)

Naczelnik
Beata Kulczycka
(68) 459 03 61b.kulczycka@nowasol.pl
Z-ca Naczelnika
Krzysztof Uchal
(68) 459 03 63uchalk@nowasol.pl
Integracja Europejska, Promocja(68) 459 03 55ie@nowasol.pl
promocja@nowasol.pl
bantecka@nowasol.pl

Kontrola Wewnętrzna (KW)/ Audytor Wewnętrzny

ul. Parafialna 2

Główny specjalista ds. kontroli
RODO
Krzysztof Gonet
(68) 459 03 60gonet@nowasol.pl
Audytor wewnętrzny
Dariusz Kowalski
(68) 459 03 60

Wydział Organizacyjny (OR)

Sprawy kadrowe i organizacyjne, sprawy BHP(68) 459 03 16szarowar@nowasol.pl
Sprawy organizacyjne i kadrowe(68) 459 03 17or@nowasol.pl
Administracja budynków(68) 3882590
Wydział Informatyki (INF)
Naczelnik Sławomir Wojciechowski
(68) 459 0 365
(68) 459 03 19
wojciechowski@nowasol.pl
jbocer@nowasol.pl
agusta@nowasol.pl
stuchlak@nowasol.pl

Wydział Zamówień Publicznych (ZP)

Naczelnik
Wojciech Babiarczuk
(68) 459 03 20zampub@nowasol.pl
Zamówienia publiczne(68) 459 03 18zampub3@nowasol.pl
zampub2@nowsol.pl

Architekt Miejski

Naczelnik
Iwona Kubacka-Kazieczko
(68) 459 03 32architektura@nowasol.pl
Planowanie przestrzenne(68) 459 03 33nadolna@nowasol.pl
bebrys@nowasol.pl

Wydz. Spraw Obywatelskich i Administracji (SA)

Naczelnik
Marek Kotarba
(68) 459 03 21sa@nowasol.pl
Z-ca Naczelnika, rejestracja działalności gospodarczej
Anna Szewczyk
(68) 459 03 24aszewczyk.sa@nowasol.pl
Pełnomocnik ds. rzeki Odry, zarządzanie kryzysowe
(68) 459 03 22mcr@nowasol.pl
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne(68) 459 03 22tsosnowski@nowasol.pl
Sprawy wojskowe, stypendia szkolne, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, Karta Dużej Rodziny(68) 459 03 23mkazmierska.sa@nowasol.pl
lstrawczynska@nowasol.pl
Ewidencja ludności, meldunki, wymeldowania administracyjne, nadawanie nr pesel obcokrajowcom(68) 459 03 26
(68) 459 03 25
mball.sa@nowasol.pl
wybory@nowasol.pl
Dowody osobiste(68) 459 03 28
(68) 459 03 68
slugocka@nowasol.pl

Wydz. Spraw Społecznych (SP)

Naczelnik
Karina JaroszZastępca naczelnika
Marcin Herma
(68) 459 03 67


(68) 4526082
k.jarosz@nowasol.plherma@nowasol.pl
Pożytek publiczny(68) 459 03 27pozytekpubliczny@nowasol.pl
Organizacje pozarządowe(68) 459 03 27cas@nowasol.pl
Zdrowie i profilaktyka
(68) 459 0 305
promocjazdrowia@nowasol.pl
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii(68) 459 03 05profilaktyka@nowasol.pl

Straż Miejska (SM)

Komendant Dariusz Rączkowski

Centrala(68) 475 77 80strazmiejska@nowasol.pl

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik Sławomir Wojciechowski(68) 459 03 65usc@nowasol.pl
Rejestracja urodzeń, ślubów(68) 459 03 51
(68) 459 03 52
bartkowiak@nowasol.pl

Biuro Rady Miejskiej (BR)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko

Obsługa Biura Rady Miejskiej
Monika Krajewska
(68) 459 03 50br@nowasol.pl

Wydz. Inwestycji (INW)

Naczelnik
Andrzej Drozdek
(68) 459 03 29adrozdek.gks@nowasol.pl
Inwestycje(68) 459 03 37kjurdzinski.inw@nowasol.pl
wietrzynska@nowasol.pl
Inwestycje(68) 459 03 30wolkowska@nowasol.pl

Wydział Dróg Miejskich (DM)

Naczelnik
Dariusz Buziuk(68) 459 03 59buziuk@nowasol.pl
Realizacja inwestycji drogowych(68) 459 03 46feszyk@nowasol.pl
Zajęcie pasa drogowego, ewidencja dróg(68) 459 03 46
Realizacja inwestycji drogowych(68) 452 60 32topor@nowasol.pl
Utrzymanie dróg i oświetlenie ulic(68) 459 03 38mnowek@nowasol.pl

Wydz. Finansowo-Budżetowy (FB)

Skarbnik Miasta
Izabela PiastaZastępca Skarbnika Miasta
Justyna Gurban
(68) 459 03 06


(68) 4590315
skarbnik@nowasol.plgurban@nowasol.pl
Kasa(68) 459 03 07
bernat@nowasol.pl
Księgowość podatków i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty przekształceniowej, dzierżaw gruntu, najmu(68) 459 03 11
Podatek VAT(68) 459 03 08dskowronek.finanse@nowasol.pl
banaszak@nowasol.pl
Księgowość budżetowa(68) 459 03 12finanse@nowasol.pl
wzwolinska.finanse@nowasol.pl
Księgowość budżetowa(68) 459 03 13ilange.finanse@nowasol.pl
aslomianna.finanse@nowasol.pl
smolinska.finanse@nowasol.pl
Wymiar podatków(68) 459 03 14baranskaa@nowasol.pl
slawnikowski@nowasol.pl
Wymiar podatków od środków transportowych(68) 459 03 09gotowiec@nowasol.pl
Windykacja należności(68) 459 03 10jiwasieczko.finanse@nowasol.pl
pawlak@nowasol.pl

Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKŚ)

Naczelnik
Beata Pietrzykowska
(68) 459 03 36bpietrzykowska@nowasol.pl
Miejskie zaplecze gospodarczo-techniczne (ul. Drzymały 4)
Andrzej Kośmidek
(68) 475 77 84
EkoPatrol przy Urzędzie Miejskim795 528 361sm.gks@nowasol.pl
Strefa płatnego parkowania, cmentarze, fontanny
Ochrona zieleni i lasów komunalnych
68 459 03 57mrapke@nowasol.pl
tkubeczak@nowasol.pl

Prawo wodne, ochrona zwierząt
684590334
bernas@nowasol.pl
Komunikacja miejska, decyzje środowiskowe(68) 459 03 31mslonski@nowasol.pl
komunikacja@nowasol.pl
Utrzymanie terenów zielonych, ochrona środowiska i ochrona powietrza(68) 459 03 39jkapron.gks@nowasol.pl
pbugajska.gks@nowasol.pl
ekologia@nowasol.pl
Roboty publiczne, utrzymanie czystości, sprawy organizacyjne(68) 459 03 35baranowski@nowasol.pl
Sprawy organizacyjno-kadrowe GKŚ(68) 459 03 35sieczkowska@nowasol.pl

Wydz. Gospodarki Nieruchomościami (GN)

ul. Parafialna 2

Naczelnik
Piotr Żuberek
(68) 459 03 40zuberek@nowasol.pl
Zastępca Naczelnika
Marek Werwicki
(68) 459 03 41
Dzierżawy, użytkowanie wieczyste, przekształcanie gruntów na własność(68) 459 03 42mnowak.gn@nowasol.pl
jakowicka@nowasol.pl
Sprzedaż lokali, gruntów, garaży(68) 459 03 43mszpilka.gn@nowasol.pl
aniolp@nowasol.pl
Podział nieruchomości, pierwokup, nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości(68) 459 03 44gn@nowasol.pl
Gospodarka lokalowa(68) 459 03 45koltko@nowasol.pl
pbutrymowicz@nowasol.pl

Wydział Oświaty

Naczelnik
Irena Sienkiewicz
(68) 452 60 81i.sienkiewicz@nowasol.pl
Obsługa szkół i przedszkoli 

Projekty oświatowo – społeczne
(68) 459 03 47
(68) 4590312
jszatkowska.finanse@nowasol.pl
debert@nowasol.pl

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli