Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności portalu nowasol.pl

Urząd Miejski w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nowasol.pl Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Audio deskrypcja dla materiałów video/multimedialnych będzie na bieżąco realizowana zgodnie z zapisami ustawy
Wprowadzane będą zmiany nazw dokumentów PDF aby były poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Piłsudskiego 12, drugie od ul. Szkolnej. Do obu wejść prowadzą schody.

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku następuje poprzez podwójne drzwi, które rozsuwają się automatycznie, pierwsze na szerokość 120 cm natomiast drugie na szerokość 100 cm.

Punkt informacji znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W punkcie zgłasza się potrzebę bezpośredniego kontaktu z pracownikiem urzędu danego wydziału, który po otrzymaniu takiej informacji zobowiązany jest do zejścia na dół do petenta w celu załatwienia sprawy lub udzieleniu informacji.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

W Urzędzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Od ulicy Szkolnej wyznaczono jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, którym jest pracownik Urzędu Miasta w Nowej Soli Pani Gabriela Juncewicz – Wydział Spraw Społecznych, pokój nr 118 (system językowo-migowy).

Dostępność architektoniczna Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nowej Soli Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Parafialna 2, 67-100 Nowa Sól.

Wejście do budynku poprzedzone jest wysokimi schodami które uniemożliwiają dostęp do wydziału dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie na szerokość 100 cm prowadzą w przedsionek, za którym znajdują się kolejne drzwi otwierane ręcznie na szerokość 90 cm.

Brak windy oraz przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W wydziale nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna Straż Miejska w Nowej Soli

Straż Miejska w Nowej Soli, ul. Towarowa 2, 67-100 Nowa Sól.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Pierwsze główne od ul. Towarowej 2, drugie i trzecie od strony peronów i torów kolejowych. Do wejścia głównego prowadzą schody. Drzwi otwierają się automatycznie na szerokość 100 cm. Pomieszczenia Straży Miejskiej znajdują się po prawej stronie. Sprawy załatwiane są poprzez okienko dyżurnego Straży Miejskiej.

Od strony peronów i torów kolejowych znajdują się dwa oddzielne wejścia. Pierwsze przy kasach biletowych przy których brak jest podjazdu, niemniej jednak wejście to jest na poziomie podłoża i nie prowadzą do niego żadne schody. Posiada drzwi automatyczne które otwierają się na szerokość 90 cm. Drugie wejście z dwoma stopniami znajduje się przy toaletach, ale posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach podjazdu. Drzwi otwierają się automatycznie na szerokość 90 cm. Po prawej stronie za wejściem znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Oba wejścia prowadzą do Centrum Przesiadkowego i połączone są holem z pomieszczeniami Straży Miejskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajduje się oznaczenie w alfabecie Brajla na ścianie po lewej stronie za drzwiami wejścia głównego opisujące układ pomieszczeń, natomiast podłogi posiadają ścieżki naprowadzające.

W Wydziale nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most
plakat z napisem podatki i opłaty lokalne 2023
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa