Gospodarka komunalna i środowisko

Toalety Publiczne

Na terenie miasta funkcjonują cztery toalety publiczne. Ustawione są one w następujących lokalizacjach:

  • ul. Dąbrowskiego (przy skwerze),
  • ul. Plac Wyzwolenia (przy skwerze),
  • ul. Chałubińskiego (przystanek NsOF),
  • ul. Towarowa (Centrum Obsługi Pasażerów, budynek PKP)

Ww. szalety dostępne są całodobowo, za wyjątkiem zlokalizowanego przy ul. Towarowej, który jest czynny w godzinach od 6.00 do 22.00.

Za korzystanie z ww. stacjonarnych toalet publicznych pobierane są opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.1.0033.2018 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z toalet publicznych usytuowanych na terenie Gminy Nowa Sól –Miasto, w wysokości 1,00 zł.

Za nadzór nad toaletami publicznymi odpowiada:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (toalety przy ul. Dąbrowskiego, Placu Wyzwolenia, ul. Chałubińskiego)
w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30 (w środy 9:00 – 17:00)

Telefon: 68 459 03 34 lub 68 459 03 35 | email: mrapke@nowasol.pl lub baranowski@nowasol.pl


Wydział Organizacyjny (toaleta ul. Towarowa)
w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30 (w środy 9:00 – 17:00):

Telefon: 68 459 03 48 | email: grygorowicza@nowasol.pl

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa