Drogi

Oznakowanie drogowe

Uszkodzenia, uwagi dotyczące organizacji ruchu oraz opiniowanie projektów dot. zmian organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie miasta Nowej Soli, można zgłaszać bezpośrednio – dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30 (w środy 9:00 – 17:00)

Telefon: 68 459 03 38

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli