Dla mieszkańca

Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe o przydział mieszkania w zasobach komunalnych miasta prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2.

Wydz. Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Piotr Żuberek: (68) 459 03 40 | zuberek@nowasol.pl
Zastępca Naczelnika Marlena Szpilka (68) 459 03 41
Dzierżawy, opłaty za użytkowanie: (68) 459 03 42 | mnowak.gn@nowasol.pl, jakowicka@nowasol.pl

Sprzedaż lokali, gruntów, garaży

(68) 459 03 43 | mszpilka.gn@nowasol.pl, aniolp@nowasol.pl

Podział nieruchomości, pierwokup

(68) 459 03 44 | gn@nowasol.pl, tplawgo@nowasol.pl

Najem lokali

(68) 459 03 45 | pbutrymowicz@nowasol.pl koltkol@nowasol.pl

Wniosek o przydział lokalu


Zarząd budynkami komunalnymi prowadzi Zakład Usług Mieszkaniowych, ulica Wróblewskiego 7

Prezes Mariusz Smolarczyk: (68) 387 20 31

Znajdź właściwy obszar oraz administratora nieruchomości

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa