Projekty

Pomóżmy Ósmoklasistom

Projekt pt: „Pomóżmy ósmoklasistom – dodatkowe zajęcia wyrównawcze
z matematyki i języka obcego dla uczniów kl. 8 szkół podstawowych z Nowe Soli” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, realizowany przez Gminę Nowa Sól – Miasto.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym, oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, poddziałania 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym, oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Kwota dofinansowania: 146 603,32 zł
Całkowita wartość projektu: 172 474,50 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 23.06.2022


Projekt „Pomóżmy ósmoklasistom – dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka obcego dla uczniów kl. 8 szkół podstawowych z Nowej Soli” przyczynił się do wyrównania braków edukacyjnych wśród uczniów klas 8 poprzez realizację dodatkowych zajęć w publicznych szkołach podstawowych, z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji. W projekcie uczestniczyło 372 uczniów klas 8 z sześciu publicznych szkół podstawowych.
Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2021 r. a zakończyła w czerwcu 2022 r. W ciągu 10 miesięcy zostały przeprowadzone w szkołach dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka obcego (angielskiego lub niemieckiego), które pozwoliły nadrobić zaległości programowe powstałe m.in. podczas nauki zdalnej. Zajęcia były prowadzone przez 31 nauczycieli z 6 publicznych szkół podstawowych w Nowej Soli.
W ramach projektu przeprowadzono łącznie 1837h zajęć w 6 publicznych szkołach podstawowych w Nowej Soli:
zajęcia wyrównywania wiedzy z matematyki w ilości: 912h,
zajęcia wyrównywania wiedzy z języka obcego w ilości: 925h.

Linki do stron publicznych szkół podstawowych:
https://sp1nowasol.edupage.org/text26/
https://psp2nowasol.edupage.org/a/projekty-1
https://sp3nsol.edupage.org/photos/?

https://sp6nowasol.edupage.org/blog2/?jwid=jwa6e1bfec&bid=blog2&wid=jwa6e1bfec_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog2&aid=1

https://sp8nowasol.edupage.org/a/projekty-unijne

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa