Nowosolska Karta Seniora

Dla Seniora

Seniorze!

Jeśli ukończyłeś 60 lat i mieszkasz w Nowej Soli – odbierz Nowosolską Kartę Seniora i skorzystaj z pakietu ulg, rabatów i zniżek.

Jak możesz uzyskać kartę? To proste. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. Drogą internetową 
  2. Osobiście w urzędzie miejskim.

Jeśli wolisz skorzystać z internetu:

  1. Pobierz i wydrukuj wniosek o wydanie karty (link poniżej).
  2. Wypełnij wniosek, podpisz się czytelnie
  3. Przynieś wniosek do urzędu miejskiego, wrzuć do skrzynki podawczej przy głównym wejściu.

Jeśli nie chcesz korzystać z drogi elektronicznej, możesz wypełnić wniosek osobiście.

Wnioski o Nowosolską Kartę Seniora dostępne są przy wejściu głównym urzędu miejskiego, ul. Piłsudskiego 12.

Wniosek należy wypełnić pisemnie i wrzucić do skrzynki podawczej. 

Karty zostaną dostarczone w sposób zgodny z wybraną preferencja podczas złożenia wniosku:

  • listownie na dres wskazany we wniosku
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli
  • poprzez upoważnioną osobę wskazaną we wniosku

Aby dowiedzieć o udzielanych zniżkach i rabatach należy wejść w zakładkę Mapa partnerów. Tam znajduje się mapka z pinezkami, którymi oznaczeni są Partnerzy. Po kliknięciu w każdą z pinezek wyświetli się nazwa partnera, adres jego siedziby oraz zakres oferowanych ulg.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego od kwietnia 2021 r. dystrybuuje drukowaną broszurę, w której są wymienieni wszyscy Partnerzy programu Nowosolska Karta Seniora. Każdy, kto otrzyma kartę, otrzyma również broszurę. 

Zachęcamy do nabycia  Nowosolskiej Karta Seniora! 

Zobacz film promujący Nowosolską Kartę Seniora:

film promocyjny
plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa