Prezydent Jacek Milewski wręczył nadania stopnia awansu zawodowego pani Annie Leksyckiej, nauczycielce z Przedszkola nr 7 w Nowej Soli. Pani Anna zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Tego rodzaju osiągnięcie ma znaczenie dla jakości edukacji w mieście, potwierdzając kompetencje i zaangażowanie nauczycieli w ich zawodzie.
Stopień nauczyciela mianowanego to kolejny krok w rozwoju zawodowym, podkreślający zdolność do przekazywania wiedzy i wspierania rozwoju dzieci.
Podczas uroczystości, obecne były również wiceprezydent Karina Jarosz, dyrektor placówki Aleksandra Feler, naczelnik wydziału oświaty Irena Sienkiewicz oraz sekretarz miasta Alicja Choptowa-Rutkowska.