Od września 2022 roku szkoły podstawowe w Polsce są zobowiązane do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia. To inicjatywa, która ma na celu zapewnienie dzieciom zdrowego wyżywienia i wspieranie ich rozwoju. Od stycznia 2023 roku publiczne Szkoły Podstawowe w Nowej Soli wprowadzają ten obowiązek w życie, dostarczając uczniom gorące zupy w trakcie dnia szkolnego.

W Nowej Soli sześć szkół podstawowych stara się sprostać temu wyzwaniu. Trzy z nich dysponują własnymi stołówkami, w których przygotowywane są posiłki, podczas gdy pozostałe trzy korzystają z usług cateringu.

Koszty związane z tym przedsięwzięciem są pokrywane w oparciu o przepisy prawa oświatowego. Organ prowadzący szkołę (w tym przypadku Gmina Nowa Sól-Miasto) odpowiada za pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dostawą posiłków, natomiast rodzice uczniów płacą tzw. „wsad do kotła”, co oznacza, że opłacają jedynie koszty produktów, nie zaś całości przygotowywanych posiłków.

Sumaryczna kwota dofinansowania na poziomie wszystkich szkół w Nowej Soli wynosi 38 042,75 zł, co jest istotnym wsparciem dla rodzin i szkół.

Darmowe gorące posiłki w szkołach to inicjatywa, która kładzie nacisk na zdrowe odżywianie dzieci i wspiera równy dostęp do edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej rodziców. To również krok w kierunku zapewnienia lepszych warunków nauki i rozwoju dla młodego pokolenia.