Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent Nowej Soli Jacek Milewski oraz wiceprezydent ds społecznych Karina Jarosz, naczelnik ds oświaty Irena Sienkiewicz i skarbnik miasta Arleta Korol, podziękowali pedagogom pracującym w nowosolskich szkołach i przedszkolach za ich zaangażowanie w proces edukacji młodych nowosolan. Dziękuję całemu gronu pedagogicznemu oraz moim współpracownikom z wydziału oświaty – powiedział prezydent Milewski. Prezydent wyróżnił dyrektorów i nauczycieli za podejmowanie różnorodnych działań sprzyjających rozwojowi placówki czy pozyskiwanie środków finansowych. Są to:

Dyrektorzy i nauczyciele nagrodzeni
Dyrektor Żłobka Miejskiego – Patrycja Zwolak – Turańska
Dyrektor Przedszkola Nr 5 – Stefania Jachimowicz – Pulka
Dyrektor Przedszkola Nr 11 – Małgorzata Dobroch
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 – Marta Czerniawska
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 – Danuta Pawłowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 – Beata Miniach
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 – Bogdan Mikulski
Nauczyciel Przedszkola Nr 7 – Aleksandra Feler
Nauczyciel Przedszkola Nr 11 – Małgorzata Wojtaszak
Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 – Ewa Pabisek
Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 – Katarzyna Boruszewska, Tomasz Olejniczak
Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 – Dominka Bruder
Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 – Ewa Chencz
Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6 – Wicedyrektor Romana Piechota, Anna Stanisławska
Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8 – Joanna Czyżowicz, Wicedyrektor Stefania Tur
Listy Gratulacyjne
Kierownik Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli – Alina Podlewska
Dyrektor Przedszkola Nr 1 – Beata Łagocka
Dyrektor Przedszkola Nr 2 – Alicja Lisiewicz
Dyrektor Przedszkola Nr 6 – Jowita Romańska
Dyrektor Przedszkola Nr 7 – Danuta Liput – Skobalska
Dyrektor Przedszkola Nr 8 – Elżbieta Fik
Dyrektor Przedszkola Nr 9 – Anna Cieplicka
Dyrektor Przedszkola Nr 12 – Monika Knuth – Sapigórska
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 – Paweł Juckiewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 – Andrzej Antonowicz
Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej – Dariusz Kiraga
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” – Mariusz Olejniczak
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Przyszłości” – Bożena Borkowska
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” – Bogumiła Golec
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” – Wioleta Kotowska
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Promyk” – Joanna Małyniak

Uroczystość odbyła się w Muzeum Miejskim w Nowej Soli. Ślemy podziękowania dla uczniów nowosolskiego Ogólniaka oraz Dariusza Cetnera, którzy muzycznie uświetnili to wydarzenie.