seledynowa tablica z napisem informacja, u góry herb Nowej Soli

W dniu wczorajszym nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie budowy przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Oferty złożyło 5 firm.
Nie mamy niestety dobrych wiadomości, cena najtańszej oferty to 6,33 mln zł a najdroższej oferty to 7,8 mln zł.
Cena najtańszej oferty jest wyższa o 3,13 mln zł od kwoty przyjętej w budżecie.
W budżecie miasta, na realizację tego zadania, przyjęto jedynie 3,2 mln zł z czego 2,0 mln zł pochodzić miało z pozyskanego dofinansowania z rządowego programu OLIMPIA.
Zaskakujące jest zaplanowanie w budżecie, przez poprzednie władze, jedynie 3,5 mln zł na realizację tego zadania podczas gdy opracowany kosztorys inwestorski szacował wartość tej inwestycji na kwotę 6,3 mln zł. Co jak widać potwierdza się z złożonych ofertach.
To już drugie podejście do tego zadania. Poprzedni przetarg ogłoszony 5 lutego br. został unieważniony ponieważ najniższa oferta wynosiła 6,99 mln zł i znacząco przekraczała zaplanowany budżet na to zadanie.
Na najbliższej sesji rada miejska będzie musiała podjąć decyzję co dalej z tą inwestycją. Decyzja trudna, tym bardziej, że jej realizacja staje się wręcz niewykonalna. Zgodnie bowiem z zawartą umową dofinansowania termin zakończenia budowy i oddanie do użytkowania hali określono do końca tego roku.