W celu upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w dziejach narodu polskiego, chcąc pokazać znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim oraz zachęcić uczniów lubuskich szkół do samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, Lubuski Kurator Oświaty zaprosił do udziału w konkursie Znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim. Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie pracy konkursowej w formie portfolio, w którym powinny znaleźć się zdjęcia, mapy, artykuły prasowe, dokumenty, rysunki, dotyczące wybranego znaku pamięci o Sybirakach, znajdującego się w danej miejscowości województwa lubuskiego.
Komisja Konkursowa Konkursu „Znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim” organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty oceniła prace konkursowe i wyłoniła zwycięzców Konkursu.
III zajął Dawid Kwiatkowski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowej Soli, a wyróżnienie: Anna Barańska oraz Dominika Kryca z tej samej szkoły.
Prezydent Nowej Soli Jacek Milewski a także wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska i naczelnik wydziału oświaty Irena Sienkiewicz, pogratulowali uczniom świetnego wyniku oraz zaangażowania. Cieszymy się z wysokich miejsc w konkursie naszych uczniów, brawo!