Gmina Nowa Sól – Miasto wzięła udział w projekcie “Pod biało-czerwoną”, w ramach którego gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Mieszkańcy zadecydowali, że postawienie masztu będzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli. Złożony wniosek przeszedł pozytywną ocenę i przyznano gminie dotację w wysokości 8 000 zł. Wartość zrealizowanych prac i zakupionych materiałów wyniosło ostatecznie ok. 10.000 zł.
Celem projektu „Pod Biało-Czerwoną” jest m.in. upamiętnienie zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku oraz budowa wspólnoty i wzmocnienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.