Nauczyciele z Turcji, Czech i Hiszpanii zostali dzisiaj przyjęci przez wiceprezydent Karinę Jarosz oraz zastępcę naczelnika wydziału oświaty nowosolskiego Urzędu Miejskiego, Jolantę Szatkowską. Nauczyciele są uczestnikami projektu „Erasmus+”, który rozpoczął się w 2020 roku pod hasłem „Jeśli szkodzisz środowisku, szkodzisz sobie”. W projekcie biorą udział uczniowie i nauczyciele z Rumunii, Czech, Hiszpanii, Turcji i Polski.
Nasi uczniowie mieli okazję odwiedzić Hiszpanię, Turcję i Rumunię, natomiast nauczyciele spotkali się w Czechach i Polsce (nauczyciele z Rumunii nie mogli przyjechać). Projekt ten skupia się na wymianie doświadczeń dotyczących ochrony środowiska i recyklingu. Dzieci i młodzież, uczestnicząc w warsztatach, miały możliwość poszerzenia swoich horyzontów oraz nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Soli jest zaangażowana w ten projekt i odgrywa w nim aktywną rolę. Dyrektor Paweł Juckiewicz, który również uczestniczył w dzisiejszym spotkaniu, podzielił się informacjami na temat przebiegu projektu.
Celem programu „Erasmus+” jest promowanie współpracy między szkołami z różnych krajów europejskich, aby uczniowie i nauczyciele mieli okazję zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać umiejętności społeczne i kulturowe oraz zwiększać swoją świadomość ekologiczną. Projekt „Jeśli szkodzisz środowisku, szkodzisz sobie” skupia się na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska i koniecznością podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W ramach projektu uczniowie mieli możliwość odwiedzenia Hiszpanii, Turcji i Rumunii, gdzie uczestniczyli w warsztatach, prezentacjach i dyskusjach na temat ochrony środowiska. Poznali różne metody recyklingu i sposoby, w jakie każde z tych krajów podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Udział w takich spotkaniach umożliwił młodym ludziom poszerzenie swojej wiedzy, zrozumienie globalnych wyzwań środowiskowych oraz zdobycie umiejętności współpracy w międzynarodowym środowisku.
Nauczyciele również mieli okazję spotkać się i wymienić doświadczeniami z kolegami z innych krajów. Dyskusje i warsztaty w których brali udział, umożliwiły im poznanie różnych podejść do nauczania ochrony środowiska oraz wymianę sprawdzonych praktyk. Współpraca między nauczycielami jest niezwykle ważna dla rozwoju edukacyjnego, a projekty takie jak ten dają im szansę poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, a także tworzenia sieci kontaktów z nauczycielami z innych krajów.
Projekt „Erasmus+” ma również pozytywny wpływ na całą społeczność szkolną. Działania podejmowane w ramach programu są wprowadzane do codziennych praktyk edukacyjnych, co pozwala zwiększyć świadomość ekologiczną uczniów i nauczycieli. Wdrażanie metod recyklingu i innych działań na rzecz ochrony środowiska staje się naturalną częścią życia szkoły.
Spotkanie z nauczycielami z Turcji, Czech i Hiszpanii było kolejnym ważnym krokiem w ramach projektu „Erasmus+”. Uczestnicy mieli okazję dzielić się swoimi sukcesami i wyzwaniami, a także planować przyszłe działania. Współpraca między szkołami i nauczycielami z różnych krajów europejskich przynosi wymierne korzyści edukacyjne i społeczne.
Dzięki zaangażowaniu dyrektora Pawła Juckiewicza i innych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowej Soli, uczniowie mają możliwość zdobycia cennych doświadczeń i nauki na temat ochrony środowiska. Projekt „Erasmus+” pokazuje, że wspólna praca na rzecz zrównoważonego rozwoju jest kluczem do lepszej przyszłości dla naszej planety.