W Nowosolskim Domu Kultury odbyły się prezentacje szkolnych teatrzyków profilaktycznych, które od lat stanowią ważny element kulturalnego krajobrazu Nowej Soli. Organizowane przez urząd miejski prezentacje teatrzyków nie tylko rozwijają wrażliwość artystyczną młodych ludzi, ale także pełnią funkcję edukacyjną, przekazując treści profilaktyczne poprzez sztukę teatralną.

Jednym z uczestników wydarzenia był „Ósemkowy Teatr” ze Szkoły Podstawowej nr 8. Działający od ostatniego roku szkolnego teatrzyk, pod dowództwem Pani Darii Stachowicz oraz Haliny Wróbel, skupia uczniów w wieku 11-12 lat. Przedstawienie pt. „Supełek” porusza problematykę alkoholową, prezentując ją w oryginalny i przemyślany sposób. Oprócz regularnych prób, teatrzyk aktywnie uczestniczył w akcji głośnego czytania w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz podczas festynu z okazji Dni Szkoły.

Kolejnym zespołem był „Maska” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu. Grupa, działająca od dwóch lat, prezentuje przedstawienia teatralne o różnorodnej tematyce. W ubiegłym roku szkolnym zaprezentowali „Królową Śniegu”, a tym razem poruszają trudny temat rodzin z problemem alkoholowym poprzez spektakl „Może jeszcze coś ocalę”.

Teatr „Galimatias” z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowej Soli świętuje 15 lat działalności. Zrzeszając uczniów klas VII-VIII, teatr brał udział w licznych konkursach, zdobywając wyróżnienia i laury. Ich najnowszy spektakl, „Dlaczego?”, porusza problematykę bullingu, starając się skłonić do refleksji nad przemocą rówieśniczą.

Nowością w tym roku było wystąpienie „Krasnoludków” ze Szkoły Podstawowej nr 2, debiutujących na scenie szkolnego teatru. Dzieci w wieku 6-8 lat, pod opieką Pani Malwiny Smoter i Ewy Kujawińskiej, przedstawiły scenariusz pt. „Komputer nie zastąpi przyjaciela”, poruszając problem nadużywania urządzeń cyfrowych w dzisiejszym społeczeństwie.

Dodatkowo, prezentacje uzupełniły dwie grupy taneczne ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowej Soli. Dzieci, uczestniczące w zajęciach ruchowo-tanecznych od września, zaprezentowały układy taneczne do popularnych utworów. Przegląd szkolnych teatrzyków nie tylko promuje sztukę teatralną wśród młodzieży, ale także skupia uwagę na istotnych kwestiach społecznych, składając tym samym cenny wkład w edukację profilaktyczną młodego pokolenia.

Jury złożone z ekspertów ds. profilaktyki i sztuki, obejmował Gabrielę Juncewicz – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Weronikę Durę – instruktora teatralnego Nowosolskiego Domu Kultury oraz Aleksandrę Kawszyn-Blicharską – inspektora ds. zdrowia i profilaktyki Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.
Jury nagrodziło:
1 miejsce – Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli
2 miejsce – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Otyniu
3 miejsce – uczniowie z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowej Soli
4 miejsce – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowej Soli
Nagrody wręczyła wiceprezydent ds społecznych Karina Jarosz.