Nabór do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto na rok szkolny 2023/2024 odbywa się bezpośrednio w szkołach podstawowych.
Przyjmowanie zgłoszeń do klas pierwszych szkół obwodowych odbywa się następująco:
SP 1 – od 6 marca do 17 marca 2023 roku
SP 2 – od 20 lutego 10 marca 2023 roku
SP 3 – od 6 marca do 17 marca 2023 roku
SP 5 – od 13 lutego do 3 marca 2023 roku
SP 6 – od 13 lutego 28 lutego 2023 roku
SP 8 – od 6 marca do 17 marca 2023 roku
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywać się będzie od 6 marca 2022 roku do 17 marca 2023 roku w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc.

Uchwała Rady Miejskiej – kryteria

Uchwała rady Miejskiej – granice obwodów

Terminy rekrutacji Zarządzenie Prezydenta