komunikat

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych odbywa się bezpośrednio w szkołach podstawowych. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia do klas pierwszych szkół obwodowych i trwać będą do 26 lutego 2021 r.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie zgłoszenia. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywać się będzie się w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc.