Obecnie przyjmowane są zgłoszenia do klas pierwszych szkół obwodowych i trwać będą do końca lutego 2024 r. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Terminy postępowania rekrutacyjnego zostały ogłoszone w zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli w sprawie granic obwodów

Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie postępowania rekrutacyjnego