uwaga

Nabór do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto na rok szkolny 2022/2023 odbywa się bezpośrednio w szkołach podstawowych. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia do klas pierwszych szkół obwodowych i trwać będą do:
SP 1 – 4 marca 2022 roku
SP 2 – 4 marca 2022 roku
SP 3 – 28 lutego 2022 roku
SP 5 – 23 lutego 2022 roku
SP 6 – 18 marca 2022 roku
SP 8 – 28 lutego 2022 roku
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywać się będzie od 7.03.2022 roku do 18 marca 2022 roku w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc.