W poniedziałek 23 października w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze, Prezydent Jacek Milewski podpisał umowę na realizację programu edukacyjnego mającego na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza. Inicjatywa nosi nazwę „Nowa Sól na fali czystego powietrza – edukacja ekologiczna w mieście” i będzie prowadzona na terenie miasta do końca października przyszłego roku.

Nasze Miasto w trosce o jakość powietrza i środowiska naturalnego, dąży do kształtowania właściwych postaw prospołecznych i proekologicznych wśród mieszkańców miasta we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od wieku czy zawodu. Projekt zakłada edukację ekologiczną zarówno najmłodszych mieszkańców, jak i starszych, zachęcając ich do dbania o ochronę środowiska, w tym ochronę powietrza atmosferycznego.

Realizacja programu będzie opierać się na szeroko zakrojonej kampanii społecznej, współpracy z partnerami, takimi jak szkoły, przedszkola, instytucje (Starostwo Powiatowe, Straż Pożarna, MZGK, Straż Miejska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze, Zakład Usług Mieszkaniowych), oraz na zaangażowaniu mieszkańców.

Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości mieszkańców, zwłaszcza dzieci, na temat niskiej emisji oraz korzyści wynikających z minimalizacji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z gospodarstw domowych. W ramach projektu przewidziane są różnorodne działania:

Interaktywne spektakle ekologiczne: Dedykowane dla najstarszych grup przedszkolnych mają na celu przekazywanie wiedzy o zanieczyszczeniach powietrza i sposobach walki z nimi.

Prelekcje tematyczne: Pracownicy Urzędu Miejskiego przedstawią dzieciom tematykę niskiej emisji i opowiedzą o pracy urzędnika oraz działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza.

Zajęcia edukacyjne: Z wykorzystaniem specjalnie opracowanych materiałów, takich jak zeszyty pracy i tablice edukacyjne, będą prowadzone w szkołach podstawowych.

Konkursy: Organizowane na przykładowe scenariusze zajęć, widowiska ekologiczne oraz krótkie filmy edukacyjne.

Rodzinny Festyn Ekologiczny: Podsumowanie kampanii, mające na celu zaangażowanie całych rodzin w cele ekologiczne.

Publikacja artykułów i ulotek: W prasie lokalnej oraz mediach społecznościowych, informujących o działaniach mających na celu poprawę jakości powietrza i dostępnych programach dotacyjnych.

Zakup ekologicznych gadżetów: Ołówki z nasionami, zielone fiolki i rośliny oczyszczające powietrze, które pomogą przekazywać przesłanie ekologiczne.

Ten ambitny projekt zostanie w dużej mierze sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 38 668,50 zł.

Inicjatywa „Nowa Sól na fali czystego powietrza – edukacja ekologiczna w mieście” ma na celu nie tylko zwiększenie świadomości ekologicznej, ale także przekształcenie mieszkańców w aktywnych obrońców czystego powietrza i zdrowego środowiska naturalnego. To inwestycja w przyszłość miasta, która przyniesie korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń.