W dwóch placówkach oświatowych naszego miasta, tj, Przedszkolu nr 7 z oddziałami integracyjnymi oraz Szkole Podstawowej nr 8 doszło do zmian na stanowiskach dyrektorskich.
Po wieloletniej pracy na stanowisku dyrektora Przedszkola nr 7, Danuta Liput-Skobalska przeszła na zasłużoną emeryturę. Jej wkład w rozwijanie edukacji przedszkolnej oraz promowanie integracji dzieci z różnymi potrzebami był nieoceniony.
Stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 z oddziałami integracyjnymi objęła Aleksandra Feler. Pani Feler to doświadczona pedagog, która przez wiele lat pracowała jako nauczycielka i wychowawczyni w tej placówce. Jej doświadczenie i zaangażowanie w pracę z dziećmi sprawiają, że jesteśmy pewni, że przedszkole będzie nadal rozwijać się w pozytywnym kierunku pod jej kierownictwem.
W przypadku Szkoły Podstawowej nr 8 również doszło do zmiany na stanowisku dyrektora. Bogdan Mikulski, który odegrał istotną rolę w rozwoju szkoły i wprowadzeniu wielu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, zakończył pracę w tej placówce.
Prezydent Jacek Milewski powierzył obowiązki nowego dyrektora, pani Annie Barańczak. Pani Barańczak to osoba dobrze znana wśród uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej szkoły, ponieważ przez wiele lat była cenioną nauczycielką języka niemieckiego. Jej pasja do nauczania oraz zaangażowanie w życie szkoły sprawiają, że mamy pełne przekonanie, iż Szkoła Podstawowa nr 8 będzie nadal miejscem, gdzie kształtuje się młode umysły w duchu wiedzy, tolerancji i kreatywności.
W czerwcu odbył się również konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Ponownie wygrała go dotychczasowa dyrektor Danuta Pawłowska, która tę funkcję będzie pełniła przez następne 5 lat.
Prezydent Jacek Milewski wyraził pełne zaufanie wobec nowych dyrektorów i wierzymy, że pod ich kierownictwem nasze placówki oświatowe będą nadal odgrywać istotną rolę w edukacji i wychowaniu dzieci naszego miasta. Życzymy pani Aleksandrze Feler oraz pani Annie Barańczak owocnej pracy, pomysłowych inicjatyw oraz sukcesów na nowych stanowiskach dyrektorskich.
Dziękujemy również panu Bogdanowi Mikulskiemu i pani Danucie Liput-Skobalskiej za ich wieloletnią pracę i oddanie sprawie edukacji. Życzymy im zdrowia i zasłużonego spokoju na emeryturze.