lubuskie talenty

Uczniowie nowosolskich szkół podstawowych otrzymali stypendia w ramach projektu „Lubuskie Talenty”,
1.Knop Aleksandra – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
2.Gryglewicz Kamila – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima
3.Fudalej Radosław – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego
4.Zapał Mateusz – Szkoła Podstawowa Nr 6
Projekt „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” realizowany jest przez Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Celem projektu jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, w roku szkolnym 2020/2021.
By otrzymać stypendium, uczniowie musieli spełnić kryterium średniej ocen minimum 5,33 z przedmiotów kierunkowych, oraz zdobyć w okresie dwóch ostatnich lat tytuł laureata i/lub finalisty konkursu, lub olimpiady z przedmiotów kierunkowymi. Młodzi stypendyści w czasie trwania podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego w szkole, do której uczęszczają.
Bardzo serdecznie gratulujemy Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom oraz przede wszystkim nagrodzonym Uczniom. Dziękujemy za włożony trud i wysiłek w zdobywaniu wiedzy oraz życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych! Dziękujemy za zaangażowanie opiekunom Naszych Stypendystów, którzy będą wspierać i prowadzić młodzież przez projekt.