Miasto Nowa Sól otrzymało znaczącą dotację w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
Wartość tego wsparcia wynosi 26 500,00 złotych, które zostaną rozdysponowane na rzecz kilku placówek oświatowych w naszym mieście:
Przedszkole Nr 5 otrzyma wsparcie w kwocie 2 500,00 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, które trafią do rąk najmłodszych czytelników, dzieci w wieku 3-6 lat. To doskonała okazja do rozwijania zainteresowań czytelniczych od najmłodszych lat.
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi otrzyma wsparcie w wysokości 12 000,00 złotych. Te środki zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz na innowacyjne elementy wyposażenia do szkolnej biblioteki. To inwestycja w rozwijanie umiejętności czytelniczych uczniów i tworzenie przestrzeni, która inspiruje do czytania.
Szkoła Podstawowa Nr 3 również otrzyma wsparcie w kwocie 12 000,00 złotych. Te środki posłużą zakupowi nowości wydawniczych oraz do działań promujących czytelnictwo w szkole. To ważny krok w kierunku kształtowania nawyku czytania u młodych ludzi.
Cel programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w Gminie Nowa Sól – Miasto zakłada rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. To zadanie o ogromnym znaczeniu, ponieważ czytelnictwo jest kluczowym elementem rozwoju intelektualnego i kulturowego każdego człowieka.
Program ten zakłada zakup nowości wydawniczych, które trafiają do placówek wychowania przedszkolnego i szkół, umożliwiając tym samym dostęp do najświeższych książek. Ponadto, inicjatywa obejmuje działania promujące czytelnictwo, które mają na celu rozbudzenie pasji czytelniczych wśród najmłodszych.
Wkład własny finansowy naszego miasta wynosi 6 625,00 złotych.
Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 33 125,00 złotych.