W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, inicjatywy mającej na celu promocję czytelnictwa oraz dostęp do literatury wśród dzieci i młodzieży, nowosolskie szkoły podstawowe i przedszkola otrzymają znaczące wsparcie finansowe na zakup książek.
Przez starania wydziału oświaty oraz zaangażowanie dyrektorów placówek edukacyjnych, udało się pozyskać środki z budżetu państwa dla szkół i przedszkoli. Proces ten wymagał starannego przygotowania wniosków, ich merytorycznej oceny oraz dopełnienia wszelkich formalności. Ostatecznie, wysiłki te zaowocowały przyznaniem funduszy na zakup książek oraz innych potrzebnych materiałów czytelniczych.
Wśród placówek, które otrzymały wsparcie są: Przedszkole Nr 11, Przedszkole Nr 5, Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 7 z oddziałami integracyjnymi oraz Przedszkole Nr 12. Dzięki tym środkom, dzieci w wieku 3-6 lat będą miały dostęp do nowych książek, które staną się nie tylko źródłem wiedzy, ale także inspiracją do kreatywnej zabawy i rozwijania wyobraźni.
Szkoły podstawowe również otrzymały znaczące wsparcie na rozwój swoich bibliotek i promocję czytelnictwa. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego oraz Szkoła Podstawowa Nr 6 to placówki, które skorzystają z funduszy przeznaczonych na zakup książek oraz nowego wyposażenia dla bibliotek szkolnych. Dzięki tym inwestycjom, uczniowie będą mieli szerszy dostęp do literatury, a biblioteki staną się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem nauki i spędzania czasu wolnego.
Z informacji przekazanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki wynika, że spośród 18 wniosków rekomendowanych do dofinansowania z Nowej Soli, aż 5 przedszkoli oraz 3 szkoły podstawowe otrzymały wsparcie. Łączna kwota przyznanych środków wynosi 50 500 złotych..
Inicjatywy takie jak Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa odgrywają kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa czytającego i kształtowaniu nawyku sięgania po książki już od najmłodszych lat.
Dzięki środkom przyznanym w ramach tego programu, przedszkola i szkoły podstawowe w Nowej Soli mogą kontynuować swoją misję promowania czytelnictwa i rozwijania pasji czytelniczych u swoich uczniów – mówi Irena Sienkiewicz, naczelnik wydziału oświaty UM Nowa Sól.
Mamy nadzieję, że inwestycje te przyczynią się do wzrostu zainteresowania czytaniem oraz poszerzenia horyzontów intelektualnych dzieci i młodzieży naszego miasta.