W poniedziałek 10 sierpnia Irena Sienkiewicz rozpocznie pracę na stanowisku naczelnika wydziału oświaty nowosolskiego UM. Po wielu latach wydział ponownie będzie funkcjonował.

I. Sienkiewicz jest nauczycielem matematyki z dwudziestojednoletnim stażem pracy. Ukończyła pięcioletnie studnia magisterskie na kierunku matematyka nauczycielska z informatyką na Politechnice Zielonogórskiej. Ponadto skończyła studia podyplomowe na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Zarządzanie Oświatą. Przez cały okres swojej pracy odbyła ponad 80 różnych kursów, warsztatów i szkoleń. Była czynnym egzaminatorem z zakresu egzaminu szóstoklasisty oraz czynnym egzaminatorem z zakresu egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Brała udział w rożnych projektach szkolnych prowadząc swoje działania. W 2010 roku napisała projekt dla szkoły SP 5 w Nowej Soli współfinansowany ze źródeł funduszy europejskich na kwotę ponad 112 tys. złotych, w którym pełniła funkcję koordynatora projektu. Przez trzy lata pracowała w kontroli merytorycznej projektu „Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic” prowadząc m. in. jednodniowe warsztaty dla nauczycieli w trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Jest współautorem trzech zbiorów zadań z matematyki oraz autorem suplementu podręcznika do klasy 5. Pełniła funkcję przewodniczącej komisji nauczycieli sprawdzającej prace w konkursie MBG na Uniwersytecie Zielonogórskim. W roku 2018 została obdarzona zaufaniem społeczeństwa w Okręgu Wyborczym nr 3 zdobywając mandat do Rady Miejskiej.

Jest żoną i mamą dwóch wspaniałych synów. Rodzina zawsze była i jest dla mnie najważniejsza – mówi pani naczelnik. Jej pasją jest taniec – od dziesięciu lat wraz z mężem uczęszcza na zajęcia tańca towarzyskiego. Irena Sienkiewicz ma 43 lata.