tekst uwaga na tle żółtym i fioletowym

Prezydent Nowej Soli Jacek Milewski ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:
1.Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Botaniczna 22, 67-100 Nowa Sól
2.Szkoły Podstawowej Nr 8 ul. Matejki 29, 67-100 Nowa Sól
3.Przedszkola Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Drzewna 5, 67-100 Nowa Sól

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowa Sól w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowa Sól w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola