Ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawców inwestycji w dwóch naszych placówkach oświatowych. Będzie ona polegała na dostosowaniu dostępności w SP2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz SP3, bowiem założeniem projektu jest zapewnienie w tych szkołach warunków do nauki dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje między innymi remont i doposażenie pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i gabinetów specjalistycznych. Będzie realizowany do końca sierpnia 2023 roku.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „DOSTĘPNA SZKOŁA – NOWA SÓL”
Linki do przetargów:
Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Botanicznej 22 w Nowej Soli dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.
Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej 11 dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami – część 1 remont holu, sal lekcyjnych i stołówki