Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 na wolne miejsca do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto, dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzonych w 2021, 2020, 2019 i 2018 roku) odbywać się będzie bezpośrednio w przedszkolach od 11 marca 2024 roku do 22 marca 2024 roku.
Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 należy składać w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, w terminie od dnia 15 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku.
Prezydent Miasta Nowej Soli podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto.
Pozostałe informacje i materiały będą opublikowane na początku lutego br.

Zarządzenie Prezydenta Nowej Soli w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego