grupa dzieci w strojach świątecznych, uśmiecha się i tańczy, dzieci śpiewają, przed dziećmi na scenie pudełka prezentowe

W niedzielę 22 stycznia w Nowosolskim Domu Kultury odbyło się świąteczne spotkanie z przedszkolnymi artystami, które zostało przygotowane przez Rady Rodziców i nauczycieli Przedszkola nr 6 i 12. Dzieci z przedszkola nr 12 wykonały przedstawienie pt W pracowni św. Mikołaja, a dzieci z przedszkola nr 6 wykonały przedstawienie jasełkowe. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 50 dzieci w grupach wiekowych 4-6 lat. Próby do przedstawienia trwały od wielu tygodni. To wyjątkowe wydarzenie odbyło się dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rady Rodziców oraz nauczycieli obydwu przedszkoli. Na szczególną uwagę zasługuje przygotowanie strojów, dekoracji, scenariusza oraz oczywiście przygotowanie dzieci. Młodzi artyści byli wyjątkowi! Pokazali, co w Bożym Narodzeniu jest najważniejsze: wzajemna życzliwość, radość oraz poczucie bliskości. Taka forma artystycznego wyrazu prezentowana przez nasze przedszkolaki, pozwala na pielęgnowanie tego co istotne od najmłodszych lat. To przede wszystkim poszanowanie tradycji.