Międzyszkolny konkurs historyczny „Dzieje Nowej Soli” zakończył się sukcesem, a jego otwarcie było zaszczytem dla prezydenta Nowej Soli, Jacka Milewskiego. Wydarzenie zgromadziło uczniów ze szkół podstawowych w naszym mieście, którzy zaprezentowali swoją wiedzę z zakresu historii lokalnej społeczności.
Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez Muzeum Miejskie. Do pracy w komisji turnieju zaproszeni zostali pan Paweł Juckiewicz dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz pan Jacek Michałowicz wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego. Konkurs, miał na celu rozbudzenie zainteresowania historią Nowej Soli oraz umożliwienie młodym ludziom lepszego zrozumienia przeszłości swojego miasta. Uczestnicy wykazali się wiedzą na temat wydarzeń, postaci i miejsc związanych z historią Nowej Soli.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone po zaciętej rywalizacji. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 8, której uczniowie udowodnili swoje głębokie zrozumienie historii miasta. Drugie miejsce przypadło Szkole Katolickiej, która również zaprezentowała imponującą wiedzę i zaangażowanie. Na trzecim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 6, której uczniowie również zasłużyli na uznanie za swoje wysiłki.
Konkurs historyczny „Dzieje Nowej Soli” nie tylko rozbudził pasję uczniów do historii, ale także umożliwił im poznanie ciekawych faktów i wydarzeń z przeszłości ich miasta. Inicjatywy tego typu są niezwykle ważne dla edukacji młodych ludzi, ponieważ kształtują ich świadomość historyczną i umiejętność doceniania dziedzictwa lokalnego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz dziękujemy prezydentowi Milewskiemu i naczelnik wydziału oświaty Irenie Sienkiewicz za ich zaangażowanie w rozwijanie wiedzy historycznej wśród młodzieży.