tekst uwaga na tle żółtym i fioletowym

Informacja o terminach przerw w pracy publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto na rok szkolny 2023/2024.
Przedszkola dyżurujące w lipcu 2024 roku :
Przedszkole Nr 2, ul. Okrężna 2
Przedszkole Nr 5, ul. Kręta 18
Przedszkole Nr 6, ul. Kasprzaka 3
Przedszkole Nr 7 z OI, ul. Drzewna 5
Przedszkola dyżurujące w sierpniu 2024 roku :
Przedszkole Nr 1, ul. Boh. Getta 1
Przedszkole Nr 8, ul. Żeromskiego 7
Przedszkole Nr 9 z OI, ul. Wrocławska 35 B
Przedszkole Nr 12, Oś. Konstytucji 3 Maja 12 H
Nie będzie pełnić dyżuru Przedszkole Nr 11 przy ul. Matejki 28, ze względu na planowaną dużą inwestycję – „ Wydzielenie pożarowo klatek schodowych oraz systemu oddymiania klatek”.

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

Zarządzenie Prezydenta