6 maja 2022 r. został rozstrzygnięty XVII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny organizowany corocznie przez Szkołę Podstawową nr 6 w Nowej Soli.
Konkurs adresowany był do uczniów nowosolskich szkół podstawowych klas IV- VIII.
Celem konkursu jest krzewienie szeroko pojętej kultury ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, spostrzeganie piękna i różnorodności tego, co nam oferuje natura, a przez to uświadamianie sobie konieczności dbania o naszą przyrodę.
Człowiek od lat starał się ozdobić, to co dla niego jest ważne bogatymi dekoracjami, złoceniami, drogimi kamieniami, dlatego przyciągnijmy wzrok i zainteresowanie przyrodą w mieście poprzez tego typu dekoracje.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ptaki i przyrodę w mieście poprzez wykorzystanie wszelkich dostępnych błyszczących materiałów, jak drogocenny skarb.
Hasło przewodnie tej edycji brzmiało: „PTAKI W MIEJSKIEJ PRZESTRZENI SĄ JAK BLASK SREBRA, ZŁOTA I DROGICH KAMIENI”.
W uroczystym wręczeniu nagród uczestniczyli m.in.: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Artur Mielczarek, wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska oraz naczelnik wydziały oświaty Irena Sienkiewicz. Warto wspomnieć, że w tym roku szkolnym, w związku z obchodami Dnia Ziemi konkurs zorganizowano już po raz drugi.
Na konkurs wpłynęło 86 prac z nowosolskich szkół. W głosowaniu wzięło udział 20 osób – dyrekcja, nauczyciele oraz obsługa szkoły. Maksymalna liczba punktów, którą mogła zdobyć dana praca wynosiła 200 punktów. Urząd Miejski przygotował dla uczestników cenne nagrody w postaci sprzętu sportowego. Obecna na spotkaniu wiceprezydent miasta Natalia Walewska-Wojciechowska pogratulowała wszystkim nagrodzonym.

Wyniki głosowania:
Klasy 4-5
I miejsce Amelia Łukasiak, SP3 -135p
II miejsce Helena Budziło, SP6 – 120p.
II miejsce Oskar Jóźwiak, SP3 – 112p.
Wyróżnienia:
Filip Kryczka, SP3 – 108p.
Zofia Wietecka, SP2 – 90p.
Wojciech Kieroński, SP6 – 62p.
Magdalena Nowicka, SP2 – 49p.
Weronika Pastuszek, SP3 – 42p.
Agnieszka Dudek, Szkoła Katolicka – 40p.
Adrianna Mazurkiewicz, SP6 – 39p.

Klasy 6-8
I miejsce Milena Cholewińska, SP6 -150p.
II miejsce Jakub Szumlewicz, SP5 – 95p
II miejsce Maja Kaźmierska, SP5 – 74p.
Wyróżnienia:
Natalia Grylewicz, SP3 – 71p
Amelia Solejewska, SP3 – 71p
Michał Białasik SP5 – 69p
Michał Miniach, SP5 – 66p
Aleksandra Pukacka, SP2 – 59p
Michał Babicz, SP3 – 47p
Adam Błauciak, SP5 – 39p.
Filip Frumaniak, SP6 – 37p.
Karol Skoczylas, SP6 – 34p.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Za organizację konkursu, oprawę artystyczną odpowiedzialne były panie Paulina Majewska i Joanna Kruk.