Szkolenie odbędzie się w dniach 13-14 marca 2024r. w Nowosolskim Domu Kultury.
Czas trwania 14 godzin:
13 marca w godzinach 14.00 – 18.30;
14 marca w godzinach 8.00 – 15.00
Program szkolenia:

  1. Przyczyny trudnych zachowań dziecka. Kiedy zachowanie dziecka można uznać za zaburzone?
  2. Do czego nas prowokują dzieci?- uwikłanie dorosłych i rówieśników w destrukcyjne schematy zachowania.
  3. Zasady pracy z dzieckiem w stanie pobudzenia i ataku agresji.
  4. Zasady pracy z klasą/ grupą, w której jest „trudne dziecko”.
  5. Jak możemy pomóc dziecku w zmianie zachowania?- konstruktywne reagowanie na konkretne trudne zachowania.
  6. Budowanie wspólnej strategii pomocy dziecku (metoda analizy przypadku w oparciu o schemat graficzny).
  7. Rozmowa z rodzicami o problemach dziecka: motywowanie do współpracy, reagowanie na opór, wspólne ustalenia, zawarcie kontraktu.

Prowadząca:
mgr psycholog Aleksandra Karasowska – autorka i realizator programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, ośrodków pomocy społecznej, poradni, domów Dziecka. Jest konsultantem KCPU (dawnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Autorka publikacji z zakresu pomocy dzieciom i rodzinom, m.in. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania, wyd. Remedium, 2016; Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? Wydawnictwo Edukacyjne PARPA MEDIA; Ocalić więzi. Praca socjoterapeutyczna z rodziną zagrożoną. Wyd. Remedium.
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli ze szkół podstawowych i osób pracujących z dziećmi na terenie miasta Nowa Sól.
Liczba miejsc ograniczona. Formularz należy przesłać do 8 marca 2024r. Link do zapisów:
https://docs.google.com/forms/d/1jx3Qvw9lm0T6K_u1PLXMwzOXKpAciyQlkuBysSM5_44/edit
Każda osoba, która zgłosi swój udział w szkoleniu dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na szkolenie. Organizator poinformuje meilowo osoby zakwalifikowane na szkolenie.
Szkolenie jest bezpłatne dla odbiorców i całkowicie finansowane z Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2025.
Zaświadczenia: po ukończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.