plakat ferie 2021

Ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało dla organizatorów wytyczne dot. wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Określone zostały procedury służące ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku zimowego w czasie trwania epidemii COVID19.

Najważniejsze zasady organizacji wypoczynku:

Organizować będzie można wypoczynek TYLKO w formie półkolonii.
Półkolonie mogą się odbywać TYLKO na terenie szkoły lub placówki. Na cele półkolonii mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego.
W półkoloniach mogą uczestniczyć uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniowie klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej. W jednej grupie może przebywać do 12 uczestników.
Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Nowosolskie szkoły podstawowe zorganizowały z powyższymi wytycznymi półkolonie feryjne dla swoich uczniów. Od poniedziałku do piątku (4-15 stycznia 2021) w godzinach 9.00-13.00 będą odbywały się zajęcia artystyczne, świetlicowe, sportowe i rekreacyjne. Grupy zostały utworzone w każdej szkole. Rodzice zostali poinformowani przez dyrekcję szkół o odbywających się w szkole zajęciach.