Na zdjęciu białe róże, kolorowe pierniczki w kształcie sówek oraz okładka dyplomu

Szanowni Państwo

Z okazji przypadającego dziś Dnia Edukacji Narodowej składam podziękowania za całoroczny trud kształcenia i wychowywania nowosolskich uczniów. Zawód nauczyciela to przede wszystkim powołanie, z którym wiąże się ogromna odpowiedzialność. Pokazały to zwłaszcza ostatnie miesiące, w których cała społeczność nauczycielska musiała z dnia na dzień zorganizować pracę z systemu tradycyjnego na system nauki zdalnej. Ten czas pokazał, jak wiele trzeba siły charakteru, wytrwałości i pogody ducha, by każdego dnia być dla naszych uczniów przewodnikiem po krainie wiedzy, a zarazem wzorem postaw i zachowań. Za ten wysiłek, w imieniu mieszkańców Nowej Soli, bardzo Państwu dziękuję.

Jacek Milewski

Prezydent Nowej Soli

___________________________________________________

Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, prezydent Nowej Soli Jacek Milewski nagrodził pedagogów miejskich placówek.

Składam serdeczne podziękowania za wdrożenie nowatorskich metod nauczania prowadzonych, w wyjątkowych okolicznościach kryzysowych, wynikających z sytuacji COVID 19” – napisał w listach gratulacyjnych prezydent. Wśród wyróżnionych nauczycieli są:

Małgorzata Bednarek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wspomagania Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli organizowanie szeregu wideokonferencji z uczniami, przygotowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji, wykorzystywanie portali internetowych do działalności teatrzyku IMPULS, osiąganie sukcesów w różnych konkursach na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim.

Danuta Brysik– nauczyciel języka niemieckiego i muzyki Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli – przygotowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji, przygotowanie i nagranie teledysku z okazji Dnia Dziecka oraz z okazji pożegnania ósmoklasistów, włączenie się w prowadzenie bloga zachęcając uczniów do podejmowania zdalnych wyzwań, realizowanie projektu „Deutsch Plus”, współtworzenie musicalu „Królowa Śniegu”, osiąganie sukcesów w różnych konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Kalina Dobrowolska -nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli – zapewnienie uczniom odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych do realizacji podstawy programowej, bieżącą i aktywną współpracę z rodzicami uczniów z problemami dydaktycznymi, organizację i realizację konsultacji przedmiotowych z matematyki, zaangażowanie się w realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie nieobecności uczniów w szkole, osiąganie wysokich wyników nauczania potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

Anna Frąckowiak – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli – przygotowanie i analizowanie raportów, podejmowanie działań zmierzających przeciwdziałaniu wykluczeniu uczniów z procesu nauczania, realizowanie zajęć dydaktycznych z uczniami z edukacji wczesnoszkolnej.

Jarosław Kubrycz – nauczyciel informatyki Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli – włączenie szkoły do programu Microsoft Office 365, za stworzenie dla całej społeczności szkolnej bazy loginów i haseł, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów, przeprowadzenie szkoleń dla rodziców dotyczących pracy na platformach edukacyjnych.

Kazimiera Lubieniecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli -przygotowanie i realizację zadań zdalnego nauczania, bieżącą i efektywną współpracę z biblioteką szkolną, organizowanie konkursów, festiwali, prezentacji tanecznych po wznowieniu prac świetlicowych, zaangażowanie się w realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, inspirowanie uczniów do aktywności fizycznej w różnorodnych formach.

Barbara Olko – nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli – przygotowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji online, realizowanie zajęć indywidualnych poza wyznaczonym pensum, osiąganie wysokich wyników potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

Romana Piechota – wicedyrektor oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli – współtworzenie procedur dotyczących organizacji kształcenia na odległość, niesienie pomocy nauczycielom z zakresu modyfikacji rozkładów materiału, sprawowanie nadzór nad tworzonymi planami nauczania zdalnego, służenie pomocą w przeprowadzeniu próbnych egzaminów klas ósmych.

Izabela Strózik– nauczyciel matematyki i języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli -przygotowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji, wykorzystywanie aplikacji Wordwall, Kahoot, Learing Apps, nagrywanie swoich lekcji matematyki oraz języka angielskiego dla uczniów, tworzenie notatek wizualnych, przeprowadzenie zdalnego egzaminu ósmoklasisty, opracowanie procedur w czasie zagrożenie epidemicznego, osiąganie bardzo dobrych wyników potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

Justyna Malak – nauczyciel języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli – systematyczne prowadzenie zdalnego nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych platform edukacyjnych, korzystanie z programów Quizlet Live, Kahoot, Wodrwall, Lerning Apps, kreatywne uczestnictwo w zespole TIK w zakresie rozwiązywania zdalnych problemów edukacyjnych, osiąganie bardzo dobrych wyników nauczania potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

Patrycja Zwolak – Turańska – dyrektor Żłobka Miejskiego w Nowej Soli -podziękowania za wysiłek i trud włożony w realizację powierzonych zadań inwestycyjnych oraz za zaangażowanie i prawidłową działalność organizacyjną żłobka prowadzoną, w wyjątkowych okolicznościach kryzysowych, wynikających z sytuacji COVID 19.

SP8 K. Lubieniecka oraz K. Dobrowolska


SP3 Izabela Strózik