pomnik zesłańców Sybiru z wieńcami

17 września obchodzimy dwie ważne dla naszego kraju daty. Tego dnia w roku 1939 doszło do napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.

To także Światowy Dzień Sybiraka którym wspominamy losy tysięcy zesłanych na Syberię Polaków. Przed Pomnikiem Sybiraka w Nowej Soli spotkaliśmy się aby dać wyraz pamięci. O ludziach, ich tragediach ale również o wspólnocie, która nas łączy. Chwała Bohaterom!

W imieniu mieszkańców naszego miasta, kwiaty i znicz złożył prezydent miasta Jacek Milewski, wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska, sekretarz miasta Alicja Choptowa-Rutkowska oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko wraz radnymi. W tej podniosłej chwili uczestniczyli także Sybiracy, delegacje nowosolan, zakładów pracy, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, uczniowie, harcerze. Szczególnym momentem był występ artystyczny uczennic nowosolskiego Liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: Natalii Cybulskiej oraz Darii Kujbidy. Zaprezentowane przez nie piosenka i wiersz były niezwykle piękne. Dziękujemy za uświetnienie tego dnia tak doniosłą wrażliwością! Dziękujemy także orkiestrze Dętej Elektryk za odegranie hymnu państwowego i ceremoniał muzyczny.