komunikat

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatu
żagańskiego i nowosolskiego.