Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych – obecnie poszukujemy na wolne stanowiska:

Aplikant w Straży Miejskiej

Stanowisko do spraw utrzymania czystości i zieleni w mieście

Stanowisko ds zamówień publicznych

Inspektor ds wymiaru podatku w wydziale finansowo-budżetowym