tekst uwaga na tle żółtym i fioletowym

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca się do z apelem, aby pamiętać o kontrolach miejsc, które służą rekreacji i zabawie. To miejsca, które wymagają szczególnego nadzoru poprzez systematyczne
kontrole i przeglądy. Działania prewencyjne mogą w dużym stopniu zapobiec niechcianym zdarzeniom czy niebezpiecznym wypadkom.

Apel znajduje się w załączniku