Szanowni Mieszkańcy!
W związku z trwającym sezonem grzewczym Urząd Miejski Nowa Sól przypomina wszystkim mieszkańcom miasta, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Grozi za to kara aresztu albo grzywny nawet do 5 000 zł.
W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie takich odpadów jak:
•plastikowe pojemniki i butelki oraz inne plastikowe opakowania,
•stare opony i odpady z gumy,
•przedmioty z tworzyw sztucznych,
•elementy drewniane pokryte lakierem,
•opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
•opakowania po farbach i lakierach,
•pozostałości farb i lakierów,
•plastikowe torby z polietylenu,
•pampersów i odpadów higienicznych.
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2018.992 z dnia 24.05.2018) art. 191 – „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”
Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów, powietrze, wodę i glebę, zanieczyszczamy środowisko, w którym mieszkamy.
Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe m. in. tlenek węgla (czad), który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory.
Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzenie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożaru domu.