Zakończyła się budowa ulicy Słonecznikowej na Starym Żabnie – wykonano jezdnię o szerokości 5,00 m i długości ok. 691 m wraz z chodnikami o szerokości 2 m.

Przebudowano skrzyżowania: z drogą wojewódzką nr 292 – ul. Głogowska, drogami gminnymi – ul. Tulipanowa, ul. Wrzosowa, ul. Liliowa, ul. Konwaliowa. Wybudowano kanalizację deszczową i oświetlenia (łącznie 25 lamp). Inwestycję wykonała nowosolska firma P.P.U.H. Export – Import PA-BEX Ewa Pachowicz za kwotę przeszło 2 milionów złotych, udzielając miastu 84 miesięcy gwarancji na wykonane prace. 50% tej kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.