seledynowa tablica z napisem informacja, u góry herb Nowej Soli

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 na właścicielach lub zarządcach budynków spoczywa obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wszelkie informacje oraz druki deklaracji dotyczące powyższego obowiązku znajdują się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Jak złożyć deklarację? Są dwa sposoby:

Złożenie deklaracji za pośrednictwem profilu zaufanego

w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku bądź wysyłając pocztą.

Termin złożenia deklaracji:

dla istniejących budynków – 12 miesięcy,
dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie zagrożone będzie grzywną, wymierzaną na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zgłaszający zreflektuje się, że nie złożył deklaracji zanim organ „poweźmie o tym informację”, może uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje w ramach tzw. czynnego żalu.