Prezydent Miasta informuje, iż został przedłużony nabór deklaracji w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie miasta Nowej Soli. Program nie dotyczy najemców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Właściciel lokalu może otrzymać jedną dotację.

Ankieta nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji.

Deklaracje pozwolą na określenie liczby beneficjentów oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia. Właściwe wnioski wraz ze szczegółowym regulaminem będą przygotowane w terminie późniejszym.

Prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców o składanie deklaracji w terminie do 28 października 2022 r. do Urzędu Miasta w Nowej Soli.

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres Urzędu Miasta ul. Piłsudskiego 12, adres e-mailowy: ekologia@nowasol.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: 68 452 60 87