tekst uwaga na tle żółtym i fioletowym

Decyzje wymiarowe ustalające wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych na rok 2024 doręczane będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.
Decyzje będą doręczane od piątku 2 lutego w dni powszednie oraz w soboty. Pracownicy roznoszący decyzję legitymować się będą identyfikatorem ze zdjęciem.
Kwoty podatku należy wpłacać do 15 marca na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji, opłatomoacie lub kasie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli (kartą lub gotówką).

Przypominamy jednocześnie, że wysokość opłaty przekształceniowej oraz użytkowania wieczystego jest taka sama jak w ubiegłym roku, numery kont również się nie zmieniły. Można więc te opłaty dokonać przelewem. Pracownicy doręczający decyzje nie są upoważnieni do przyjmowania wpłat na poczet podatku.