Od środy 17 sierpnia można składać wnioski na dodatek węglowy. W Nowej Soli są one przyjmowane w Punkcie przyjmowania wniosków przy ul. Parafialnej 4. Wnioski można pobrać z naszej strony (pliki poniżej) lub otrzymać w Punkcie w wersji papierowej.
Punkt czynny jest w godzinach: poniedziałek: 7.30-16.30, wtorek-czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30

Jednorazowe dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych w Nowej Soli, których głównym sposobem ogrzewania źródłem ogrzewania jest:

kocioł na paliwo stałe,
kominek,
koza,
ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny,
piecokuchnia,
kuchnia węglowa,
piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi 3000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku mogą być składane do 30 listopada 2022 r., na piśmie do punktu przy ul. Parafialnej 4, lub drogą elektroniczną (przez ePUAP). Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Szczegóły TUTAJ
Ważne
W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego samego gospodarstwa domowego dodatek 3000 zł przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.
Gdzie odebrać dodatek węglowy 3000 zł?
Pieniądze trafią na konto wnioskującego (jeśli numer konta został podany we wniosku) lub też będą wypłacane w gotówce do ręki w kasie urzędu miejskiego.
Jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku węglowego
Wypełnienie wniosku nie jest trudne. Wystarczy podać imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz numer telefonu lub adres mailowy. Do wniosku trzeba załączyć oświadczenie, w którym należy podać dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz informację dotyczącą źródeł ogrzewania na paliwo stałe.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Za fałszywe oświadczenie grozi mandat w wysokości do kilku tysięcy złotych.

Masz pytania? Zadzwoń do nas: 531 512 287

Dzwoń w godzinach pracy UM: poniedziałek: 7.30-16.30, wtorek-czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30