Turnusy rehabilitacyjne przeznaczone są tylko dla osób z niepełnosprawnościami i nie są tym samym co pobyty w sanatoriach dofinansowane z NFZ.
Turnusy mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania oraz pobudzają rozwój osobisty. Szczególną wagę przykłada się do aktywności społecznej
i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.
Jak i gdzie złożyć wniosek?
Preferowaną formą składania wniosków jest forma elektroniczna.
Złożenie wniosku przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/, jest szybsze i mniej czasochłonne oraz pozwala na uniknięcie kolejek, które wiążą się z wizytą w urzędzie.
Aby złożyć wniosek w SOW należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres e-mail.
Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie lubuskim.

PCPR w Nowej Soli: 67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1A, tel. 68 457 43 34

e-mail: pcpr@powiat-nowosolski.pl

_____

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie PFRON
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Znajdziesz tu limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz wysokość udziału własnego wnioskodawcy
w kosztach zakupu.
Jak i gdzie złożyć wniosek?
Preferowaną formą składania wniosków jest forma elektroniczna.
Złożenie wniosku przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/, jest szybsze i mniej czasochłonne oraz pozwala na uniknięcie kolejek, które wiążą się z wizytą w urzędzie.
Aby złożyć wniosek w SOW należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres e-mail.
Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie lubuskim.

PCPR w Nowej Soli: 67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1A, tel. 68 457 43 34

e-mail: pcpr@powiat-nowosolski.pl

ulotka informacyjna

ulotka informacyjna